17 grudnia 2018

Praca » Czas pracy kierowców

Zakaz noclegów w kabinie na terenie Niemiec

Zakaz noclegów w kabinie na terenie Niemiec Zdaniem eksperta:– czy postój ten to na pewno odpoczynek regularny?
31 marca wraz z informacją nt. zakazu odpoczynku w kabinie, w głowach tysięcy kierowców i właścicieli firm pojawiła się wizja kolejnych problemów i niebotycznie wysokich kar. Bundestag potwierdził zmianę w ustawie o kierujących pojazdami oraz obowiązujące kary w postaci mandatów od 60 do nawet 180 euro kary za każdą godzinę odpoczynku w ciężarówce. Pojawiającą się panikę i niepewność uspokaja Mariusz Hendzel, ekspert kancelarii transportowej ITD-PIP.
W przypadku interpretacji ustawy należy sobie odpowiedzieć na jedno, kluczowe pytanie - czy każde 45 godzin postoju to odpoczynek regularny?
No właśnie nie zawsze. W przepisach o odpoczynkach tygodniowych jest wymóg rekompensaty, jest też możliwość niestosowania się do przepisów, gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa osób pojazdu lub ładunku.
Zatem kierowca może odbierać w trasie odpoczynek skrócony np. 38 godzin i dalej 20 godzin zaległej rekompensaty za poprzednie skrócenie - taki postój trwa blisko 60 godzin a nie ma nic wspólnego z odpoczynkiem regularnym. Bazując dalej na przepisach Rozporządzenia 561/2006, w art. 12 jest regulacja pozwalająca nie stosować się do art. 8, czyli o wymaganiu dot. odpoczynków tygodniowych, jeśli wynika to z bezpieczeństwa, np. nie ma bezpiecznego miejsca noclegu poza kabiną (brak hoteli na parkingach), a do najbliższego hotelu jest kilkadziesiąt kilometrów i nie ma możliwości dojazdu do niego. Kierowca ma wykonać wydruk i opis sytuacji i właśnie w tym momencie zyskuje prawo do spania w kabinie. Nieprzemyślane działania służb kontrolnych państw zachodnich mogą powodować wydawanie błędnych decyzji o ukaraniu, od których na pewno warto się odwoływać. Wdrożenie w życie tych przepisów nie będzie takie proste i myślę, że niemieccy funkcjonariusze doskonale sobie zdają z tego sprawę.
źr.

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×