24 września 2018

Praca » Czas pracy kierowców

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zakończył pracę nad podstawową wersją Systemu Teleinformatycznego "KREPTD" (dalej: "ST KREPTD"), dedykowanego do obsługi Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, który - zgodnie z przepisami ustawy z  4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1935) - ma zostać uruchomiony 30 listopada 2017 r.

KREPTD w Polsce


Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w bardzo krótkim okresie (4 miesiące od daty podpisania umowy z Wykonawcą) wytworzone zostały wszystkie usługi niezbędne do wymiany gromadzonych w rejestrze danych z innymi krajami Wspólnoty Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej bazy danych European Register of Road Transport Undertakings (ERRU) – podkreśla Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.


Podstawowa wersja ST KREPTD umożliwi m. in.:

  • zgłaszanie danych do rejestru przez uprawnione organy poprzez udostępniane na platformie ePUAP dedykowane formularze,

  • automatyczną weryfikację poprawności przekazanych danych,

  • automatyczne przesyłanie do właściwych państw Unii Europejskiej informacji o stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych na polskich drogach poważnych naruszeniach w transporcie drogowym, dokonanych przez podmioty zagraniczne,

  • szybką weryfikację zdolności do kierowania operacjami transportowymi zarządzającego transportem przez  wszystkie uprawnione organy w państwach członkowskich UE,

  • bezpłatny dostęp dla każdej osoby do danych publicznych udostępnianych przez dedykowaną stronę internetową rejestru.


Zakończenie prac nad wersją podstawową ST KREPTD nie oznacza końca projektu związanego z budową i wdrożeniem Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego.


Zawarta 8 maja 2017 r. umowa pomiędzy Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego a  wykonawcą przewiduje bowiem udostępnienie w kolejnych etapach realizacyjnych projektu aplikacji ułatwiających przekazywanie danych do rejestru przez uprawnione organy, a także połączenie ST KREPTD z innymi rejestrami państwowymi (CEIDG, KRS, REGON itd.) – dodaje Główny Inspektor.

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×