11 grudnia 2018

Praca » Czas pracy kierowców

Wyjaśnienia Biura ds. TM odnośnie KREPTD w zgłoszeniu pracowników delegowanych do Francji

Wyjaśnienia Biura ds. TM odnośnie KREPTD w zgłoszeniu pracowników delegowanych do Francji

W związku z licznymi zapytaniami ze strony polskich przedsiębiorców delegujących na terytorium Francji swoich pracowników podjęliśmy działania mające na celu ustalenie prawidłowego sposobu wypełniania formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej serwisu SIPSI:  https://www.sipsi.travail.gouv.fr/.


Nasze wątpliwości wzbudziły umieszczane na wielu stronach portali branżowych informacje o konieczności posłużenia się podczas rejestracji na ww. stronie numerem referencyjnym KREPTD - czytamy komunikacie GITD.

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu DrogowegoNależy zauważyć, że widoczny przy danych przedsiębiorcy na stronie: https://kreptd.gitd.gov.pl/ numer referencyjny (KREPTD), ma charakter wyłącznie techniczny i ma służyć usprawnieniu procesu aktualizacji danych przez właściwe podmioty. Numer ten nie jest natomiast usankcjonowany ani w Decyzji Komisji (2009/992/UE) z dnia 17 grudnia 2009 w sprawie minimalnych wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzone do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego, ani w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2200).


Oznacza to, że GITD nie był zobligowany do wprowadzenia tego numeru w ramach prac nad tworzeniem rejestru (wprowadzenie takiego numeru było fakultatywne i zależało od woli danego państwa członkowskiego).

Z uwagi na powyższe 13 grudnia br. wystąpiliśmy do Ambasady Republiki Francuskiej z prośbą u udzielenie wyjaśnień w zakresie sposobu wypełniania formularza.

jagr./KREPTDPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×