22 maja 2018

Praca » Jak zostać agentem celnym?

Agencja celna przedstawicielem podatkowym (II)

Agencja celna przedstawicielem podatkowym (II)Doradcy podatkowi – nieuzasadnione obawy
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (druk sejmowy nr 3738) daje nadzieję na zwieńczenie wieloletnich starań Polskiej Izby Spedycji i Logistyki o nadanie uprawnień agencjom celnym występowania w roli przedstawiciela podatkowego. Nowelizacja ustawy zakłada pełnienie przez agencję celną funkcji przedstawiciela podatkowego w ograniczonym zakresie tj. wyłącznie jako reprezentanta podmiotów zagranicznych, które dokonują importu towarów do Polski, a następnie wywożą je z kraju w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.


Agent celny z uprawnieniami przedstawiciela podatkowego – zmiana przepisów o VAT

Aktualnie w Sejmie trwają prace nad projektem, 2 lutego br. odbyło drugie czytanie. Z przebiegu procesu legislacyjnego wynika bezsprzecznie, że nowelizacja ustawy w przedmiocie rozszerzenia listy podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji przedstawiciela podatkowego o agencje celne (dotychczas funkcja zastrzeżona wyłącznie dla doradców podatkowych, oraz podmiotów uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych) uzyskała zarówno akceptację Podkomisji jak i Komisji Finansów Publicznych, nie wniesiono też do projektu nowelizacji zastrzeżeń ze strony Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, NBP, Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, nie wspominając o (co najbardziej istotne i co nie zdarza się często) pozytywnym przyjęciu projektu przez wszystkie kluby poselskie.
Z tym większym zaskoczeniem i zdziwieniem przyjmujemy stanowisko przedstawicieli doradców podatkowych zaprezentowane w artykułach opublikowanych w Dzienniku Gazecie Prawnej nr 27 z dnia 9 lutego br. pod znamiennymi tytułami „Klienci agencji celnych bez ochrony” i „Ryzykowne usługi agencji celnych”.
Alternatywne prawo dla umów transgranicznych

Stanowisko to wskazuje na całkowite niezrozumienie zagadnienia ze strony środowiska doradców podatkowych, nie dostrzeganie znaczenia proponowanych zmian dla dobra gospodarki narodowej i kierowanie się wyłącznie partykularnymi, a nawet ośmielamy się twierdzić egoistycznymi interesami jednej grupy zawodowej.

Ułatwienia celne na obszarze Unii Europejskiej
Nieuzasadnione obawy
W swym założeniu nowelizacja ustawy VAT w zakresie przedstawicielstwa podatkowego winna przyczynić się do rozwoju usług celnych i spedycyjnych na polskich granicach i do uatrakcyjnienia usług rodzimych firm, które traciły i nadal tracą klientów na rzecz konkurencji z innych państw unijnych. Podmioty oferujące usługi agencji celnej nie mają natomiast ambicji wchodzenia w rolę doradców podatkowych i jak to próbują sugerować wypowiedzi, niektórych doradców podatkowych pełnić funkcji z zakresu doradztwa podatkowego. Oczekują one natomiast wprowadzenia rozwiązań, które przynajmniej częściowo pozwoliłyby na zmniejszenie różnicy w stosunku do oferty obcych podmiotów, a które to rozwiązania od lat funkcjonują z powodzeniem w takich krajach jak Niemcy czy kraje Beneluksu.
W krajach tych to firmy spedycyjno/transportowe posiadają uprawnienia i oferują usługi z zakresu przedstawicielstwa podatkowego (fiskalnego) i to w formie nie tak ograniczonej jak w przypadku zaproponowanych rozwiązań krajowych. Powierzenie roli przedstawiciela podatkowego firmom z tego sektora wydaje się całkowicie zrozumiałe i oczywiste. Funkcje przedstawiciela podatkowego na potrzeby importu w naturalny sposób przypisane są procesowi obsługi towaru od strony spedycyjno-transportowej, wiążąc się nieodłącznie z czynnością odprawy celnej, która leży w kompetencjach agencji celnej jako podmiotu zapewniającego pełny profesjonalizm wykonania tej usługi.
  |str. 1| 2 | Następna

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×