19 kwietnia 2018

Praca » Jak zostać agentem celnym?

Ułatwiony wpis na listę agentów celnych

Ułatwiony wpis na listę agentów celnychPrzypominamy, że 4 grudnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych (Dz. U. poz. 1702). Oznacza to, że możliwe jest dokonywanie wpisu na listę zgodnie z warunkami ustalonymi w ustawie z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (tzw. druga transza deregulacji zawodów).
Ustawa ta, na wniosek przestawiony przez Szefa Służby Celnej, wprowadziła deregulację w zakresie zawodu agenta celnego.


Agent celny po deregulacji

Jej istotą jest rezygnacja z konieczności zdawania przez kandydatów na agentów celnych egzaminów przed komisją powołaną przez ministra finansów na rzecz wymogu posiadania kwalifikacji lub doświadczenia w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych. Jest to kolejny element wspierania aktywności gospodarczej przedsiębiorców poprzez zmniejszanie obciążeń i ograniczeń administracyjnych.
Rozporządzenie w sprawie wpisu na listę agentów celnych określa sposób prowadzenia listy, tryb dokonywania wpisu na listę oraz dokumenty dołączane do wniosku o wpis. Lista agentów celnych jest prowadzona w formie elektronicznej przez dyrektora Izby Celnej w Warszawie. Wpis na listę obejmuje: numer i datę wpisu oraz imię i nazwisko agenta celnego.
Do pisemnego wniosku o wpis na listę agentów celnych, zawierającego oprócz podstawowych danych wnioskodawcy także oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie lub co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych oraz aktualną informację o niekaralności.
Więcej informacji znajduje się w zakładce
jagr./Służba Celna

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×