24 maja 2018

Praca » Jak zostać kierowcą?

Co kierowca musi mieć w czasie kontroli drogowej

Co kierowca musi mieć w czasie kontroli drogowejObowiązki kierującego - Dokumenty wymagane przy kontroli drogowej
O tym, jakie dokumenty kierowca musi okazać do kontroli decydują przepisy prawa o ruchu drogowym.
Na pewno są to: prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu (pojazdów) i ubezpieczenie OC
Ponadto kierowca musi być wyposażony przez przedsiębiorcę wykonującego przewóz w takie dokumenty, jak: wypis z licencji, kartę opłaty za przejazd po drogach krajowych oraz zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie - prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku oraz kartę kierowcy) .


Nowe formularze o czasie pracy kierowców podobają się pracodawcom

Kierowca, który w określonych dniach nie prowadził pojazdu albo prowadził pojazd do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia dotyczącego czasu jazdy, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku, przedsiębiorca wydaje przed rozpoczęciem przewozu zaświadczenie wskazujące na przyczynę nieposiadania wymaganych wykresówek.
zaświadczenie o spełnianiu warunków określonych w ustawie lub świadectwo kwalifikacji.

Ponadto w transporcie drogowym osób wymagane są:
 • przy wykonywaniu przewozów regularnych i regularnych specjalnych - odpowiednie zezwolenie i lub wypis z zezwolenia wraz z obowiązującym rozkładem jazdy,
 • przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów wahadłowych lub okazjonalnych odpowiednie zezwolenie i formularz jazdy przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów na potrzeby własne - formularz jazdy,
 • oryginał albo poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę kserokopię decyzji, o której mowa w art. 20a ust. 2, jeżeli została wydana;
Nowy wzór zaświadczenia o czasie pracy kierowców
w transporcie drogowym rzeczy:
 • dokumenty związane z przewożonym ładunkiem, a także:
 • odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym,
 • dokumenty wymagane przy przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
 • świadectwo wymagane zgodnie z umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP),
 • zezwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi lub
 • wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,
 • wymagane przy przewozie żywych zwierząt,
 • dokumenty wymagane przy przewozie odpadów,
 • certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, jeżeli jest wymagany;
Zagraniczne prawo jazdy ważne, ale…
X Polecamy artykuł:
Program "Mosty dla regionów"

W ramach przewozu na potrzeby własne kierujący w trakcie kontroli okazuje wypis z zaświadczenie na niezarobkowy przewóz drogowy. Jeżeli dany podmiot posiada licencje to zamiast zaświadczenia może okazać do kontroli wypis z licencji.
jagr.na podst. opracowania WITD we Wrocławiu

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×