28 lipca 2017

Praca » Jak zostać kierowcą?

Co kierowca musi mieć w czasie kontroli drogowej

Co kierowca musi mieć w czasie kontroli drogowejObowiązki kierującego - Dokumenty wymagane przy kontroli drogowej
O tym, jakie dokumenty kierowca musi okazać do kontroli decydują przepisy prawa o ruchu drogowym.
Na pewno są to: prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu (pojazdów) i ubezpieczenie OC
Ponadto kierowca musi być wyposażony przez przedsiębiorcę wykonującego przewóz w takie dokumenty, jak: wypis z licencji, kartę opłaty za przejazd po drogach krajowych oraz zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie - prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku oraz kartę kierowcy) .


Nowe formularze o czasie pracy kierowców podobają się pracodawcom

Kierowca, który w określonych dniach nie prowadził pojazdu albo prowadził pojazd do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia dotyczącego czasu jazdy, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku, przedsiębiorca wydaje przed rozpoczęciem przewozu zaświadczenie wskazujące na przyczynę nieposiadania wymaganych wykresówek.
zaświadczenie o spełnianiu warunków określonych w ustawie lub świadectwo kwalifikacji.

Ponadto w transporcie drogowym osób wymagane są:
 • przy wykonywaniu przewozów regularnych i regularnych specjalnych - odpowiednie zezwolenie i lub wypis z zezwolenia wraz z obowiązującym rozkładem jazdy,
 • przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów wahadłowych lub okazjonalnych odpowiednie zezwolenie i formularz jazdy przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów na potrzeby własne - formularz jazdy,
 • oryginał albo poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę kserokopię decyzji, o której mowa w art. 20a ust. 2, jeżeli została wydana;
Nowy wzór zaświadczenia o czasie pracy kierowców
w transporcie drogowym rzeczy:
 • dokumenty związane z przewożonym ładunkiem, a także:
 • odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym,
 • dokumenty wymagane przy przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
 • świadectwo wymagane zgodnie z umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP),
 • zezwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi lub
 • wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,
 • wymagane przy przewozie żywych zwierząt,
 • dokumenty wymagane przy przewozie odpadów,
 • certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, jeżeli jest wymagany;
Zagraniczne prawo jazdy ważne, ale…
W ramach przewozu na potrzeby własne kierujący w trakcie kontroli okazuje wypis z zaświadczenie na niezarobkowy przewóz drogowy. Jeżeli dany podmiot posiada licencje to zamiast zaświadczenia może okazać do kontroli wypis z licencji.
jagr.na podst. opracowania WITD we Wrocławiu

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

Ze względów bezpieczeństwa komentowanie artykułów wymaga potwierdzenia wpisu.
Państwa komentarz będzie wyświetlony po kliknięciu linku wysłanego na wprowadzony adres email.

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×