20 czerwca 2018

Praca » Jak zostać kierowcą?

Firmy transportowe mają obowiązek rejestracji radioodbiorników

Firmy transportowe mają obowiązek rejestracji radioodbiornikówZgodnie z literą prawa, każda osoba, która stała się właścicielem odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, jest zobowiązana do jego rejestracji przed upływem 2 tygodni od daty wejścia w jego posiadanie.
Rejestracja pociąga za sobą konieczność regularnego uiszczania opłat abonamentowych za każdy posiadany odbiornik, zarówno w samochodach służbowych jak również w leasingowanych. Co ważne, obowiązek rejestracji i uiszczania opłat ciąży na właścicielu firmy transportowej, nie zaś na kierowcy, który realizuje przewóz.


Potrąciłeś zwierzę? Musisz mu pomóc!

Rejestracja odbiorników i kontrole
Aby dokonać rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, należy udać się do dowolnego urzędu pocztowego, a następnie wypełnić i złożyć tam stosowne druki. W efekcie, rejestrujący otrzymuje dokument zwany Zawiadomieniem o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika, który należy okazywać za każdym razem, gdy jest przeprowadzana kontrola.
Jak bowiem wynika z ustawy abonamentowej, Poczta Polska ma prawo upoważnić swoich pracowników do sprawdzenia czy dana osoba posiada odbiorniki RTV oraz poprosić o dowód ich rejestracji. Na wypadek odmowy, kontroler może domagać się przeprowadzenia kontroli w trybie egzekucji administracyjnej.
W sytuacji, w której w firmie transportowej zostanie stwierdzone użytkowanie radioodbiorników bez dowodu ich rejestracji, jej właściciel jest zobowiązany do ich rejestracji oraz uiszczenia opłaty za użytkowanie niezarejestrowanego odbiornika. Opłata ta wynosi 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej.

Hubert Szawaryński HiT Transport
www.hittransport.pl

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×