28 lutego 2020

Praca » Jak zostać kierowcą?

Zawód kierowcy do zdobycia w szkole

Zawód kierowcy do zdobycia w szkole
Nowa podstawa programowa dla szkół zawodowych przewiduje możliwość zdobycia przez uczniów prawa jazdy kat. C oraz C + E.

To odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na zgłaszane przez branżę transportową zapotrzebowanie na kierowców zawodowych.

Deficyt kierowców coraz większy
Koszty zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy są bardzo wysokie. Jest to duże ograniczenie, a deficyt kierowców wciąż rośnie.

Wiele firm, podmiotów i organizacji związanych z branżą transportową od dawna apelowało o to, aby ułatwić zdobywanie uprawnień młodym osobom, np. wprowadzając odpowiednie przygotowanie w szkołach zawodowych. Dotychczas w szkołach samochodowych na profilu kierowca-mechanik możliwe było zdobycie jedynie prawa jazdy kat. B. Już wkrótce to ma się zmienić.

Kształcenie kierowców w szkołach branżowych
Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji przewiduje wprowadzenie podstawy programowej dla zawodu kierowca mechanik i technik transportu drogowego. Będą w niej uwzględnione warunki kształcenia kierowców zawodowych, włączając w to zdobywanie prawa jazdy kat. B, C oraz E.

Trzy roczniki, które rozpoczęły już kształcenie na profilu kierowca-mechanik, zostaną objęte okresem przejściowym – uczniowie będą mieli możliwość zdobycia prawa jazdy kat. C.

Informacje zostały podane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podczas spotkania z przedstawicielami branży, które miało miejsce w poniedziałek 3 grudnia 2018 r. Była to okazja do zapoznania się ze szczegółowymi uwagami do zapisów podstawy programowej oraz do dyskusji na różne związane z tą zmianą tematy (np. nazwa zawodu czy zakres kształcenia).

To doskonała informacja dla całej branży transportowej – dzięki takim zmianom być może już wkrótce na rynek pracy trafi duża grupa wykształconych, dobrze przygotowanych do zawodu kierowców, którzy będą mogli wesprzeć branżę swoim młodzieńczym entuzjazmem i siłą.

Hubert Szawaryński HiT Transport
www.hittransport.pl

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×