23 lipca 2017

Praca » Jak zostać spedytorem?

Ogólne Warunki Spedycyjne

Ogólne Warunki Spedycyjne Wokół spedycji
Klienci korzystający z oferty spedytorów, spotykają się często z góry ustalonymi zasadami wykonywania usług spedycyjnych, regulującymi wzajemne prawa i obowiązki stron – ogólnymi warunkami spedycyjnymi (OWS). Wzorcowe reguły świadczenia usług spedycyjnych wydane przez światową organizację - Międzynarodową Federację Zrzeszeń Spedytorów (FIATA) nazwane zostały „FIATA Model Rules for Freight Forwarding Services”.


OPWS czas na zmiany
Przykładem wielonarodowych ustaleń są warunki spedycyjne krajów skandynawskich z 1998 roku znane pod skrótem NSAB 2000. Najczęściej jednak są w użyciu warunki wypracowane przez krajowe organizacje spedytorów.
Dla przykładu Anglicy stosują warunki z 2005 roku „British International Freight Association Standard Trading Conditions” ( BIFFA STC 2005) , a spedytorzy z Niemiec używają „Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen” ( ADSp).

Wokół spedycji
Często zamiast podawania konkretnego roku wprowadzenia OWS, spedytorzy zastrzegają stosowanie najnowszego (aktualnego) wydania danych warunków spedycyjnych. W niemieckich zleceniach spedycyjnych spotkamy często zapis ADSp neueste Fassung.
Zwróćmy uwagę, że część spedytorów, zarówno największe holdingi transportowo-spedycyjno-logistyczne, jak i nawet małe przedsiębiorstwa wydają, własne regulaminy ( spedycyjne warunki handlowe, General Forwarding Terms , itp.) mniej lub bardziej zbliżone do zapisów OWS danego kraju.

Kiedy przewoźnik nie jest spedytorem

Uwaga:
Trzeba pamiętać, że ogólne warunki spedycyjne mają w zależności od kraju różne umocowanie prawne. W Polsce nie stanowią źródła prawa, a ich zastosowanie (tak jak i innych regulaminów ) są ściśle uwarunkowane przez przepisy polskiego prawa cywilnego np.: muszą być dostarczone drugiej stronie jeszcze przed zawarciem umowy spedycji.
W Polsce mamy długą tradycję stosowania ogólnych warunków spedycyjnych. W czasach państwowego monopolu handlu zagranicznego wydano w 1956 roku „Ogólne Warunki Spedycyjne” zatwierdzone przez ówczesną Polską Izbę Handlu Zagranicznego.
W myśl tamtych warunków, spedytorem był tylko ten, kto działał we własnym imieniu lecz na rachunek zleceniodawcy.
Zleceniodawcami były niemal wyłącznie centrale handlu zagranicznego (CHZ), a pośredniczącymi spedytorami firmy państwowe lub spółdzielcze.
Ostatnie 20 lat praktyki spedycyjnej - już w innym ustroju gospodarczym - spowodowało, że spedytor działa prawie wyłącznie we własnym imieniu i na własny rachunek.
Aktualnie w Polsce w użyciu są Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne, opracowane przez PISiL w 2002 roku, powszechnie znane pod skrótem OPWS 2002.
Obecnie prowadzone są prace nad kolejnym ich wydaniem planowanym na rok 2010.
projekt zmian OPWS

© Zbigniew Kurzela 2009
www.atrasel.pl

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

Ze względów bezpieczeństwa komentowanie artykułów wymaga potwierdzenia wpisu.
Państwa komentarz będzie wyświetlony po kliknięciu linku wysłanego na wprowadzony adres email.

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×