19 kwietnia 2018

Praca » Jak zostać spedytorem?

Vademecum bezpiecznego spedytora

Vademecum bezpiecznego spedytora
Zalecenia dla branży TSL przy organizacji przewozów
W związku z narastającym zjawiskiem kradzieży i wyłudzeń towarów w transporcie drogowym, członkowie Polskiej Izby Spedycji i Logistyki postanowili zaangażować się w walkę z tym procederem i wesprzeć środowisko TSL w działaniach na rzecz wyeliminowania tego problemu z rynku transportowego.
We wrześniu ub.r. PISiL powołała Komisję ds. bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw, w skład której wchodzą przedstawiciele firm zrzeszonych w Izbie.
Jednym z efektów jej prac jest opracowanie pod przewodnictwem p. Andrzeja Szulca, przewodniczącego Komisji zaleceń dla branży TSL przy organizacji przewozów pt. „Vademecum bezpiecznego spedytora”, które publikujemy poniżej.
 


Obecnie największym problemem firm spedycyjnych są wyłudzenia towarów na fałszywe licencje drogowe oraz kradzieże na tzw. fałszywego przewoźnika. Wprowadzając w firmie zalecenia zawarte w poniższym vademecum, z pewnością przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa ładunków podczas organizacji ich transportu. Wdrożenie zaleceń nie wymaga nakładów finansowych, a jedynie nabranie pewnych nawyków organizacyjnych, które zwiększają czujność spedytorów na pewne zachowania oszustów i złodziei czyhających na każdy błąd, który może być wykorzystany do kradzieży lub wyłudzenia towaru.
Oczywiście żadne tego typu działania nie wyeliminują całkowicie procederu kradzieży, ale z pewnością pozwolą na usprawnienie systemów organizacyjnych w firmach pod kątem bezpieczeństwa. Dlatego zachęcamy wszystkich spedytorów do zapoznania się z poniższym wykazem zaleceń i jak najszybsze wprowadzenie ich w organizację pracy.
 

Vademecum bezpiecznego spedytora
 

A)  ABY USTRZEC SIĘ KRADZIEŻY LUB WYŁUDZENIA ŁADUNKU PAMIĘTAJ O:
► Wprowadź w swojej firmie jednolite warunki podjęcia współpracy z nowym przewoźnikiem/kurierem i najlepiej wyznacz osoby za to odpowiedzialne. Idealnym rozwiązaniem jest uzyskanie statusu AEO lub certyfikatu ISO, który pozwoli na wprowadzenie w firmie odpowiednich procedur.

Oczywistym jest, że najlepiej zabezpiecza przed przestępczymi zagrożeniami, współpraca ze sprawdzonymi, stałymi podwykonawcami i partnerami, którzy zostali zweryfikowani w długotrwałej współpracy. Warto dążyć do takiego ,,zestawu” kontrahentów.

Nigdy nie opieraj się na dokumentach przesłanych przez podwykonawcę telefaksem! Bezwzględnie żądaj dokumentów oryginalnych i weryfikuj je dokładnie poprzez sprawdzenie dokumentów:
  • licencja przewozowa międzynarodowa: można sprawdzić jej autentyczność na stronie INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO - ITD (dawniej w gestii BOTM): http://gitd.gov.pl/ lub www.botm.gov.pl ,
  • licencja przewozowa krajowa: licencje te sprawdza się w starostwie bądź urzędzie miejskim właściwym dla siedziby przewoźnika; w wielu urzędach można zweryfikować ten dokument przez telefon, jednak zdarza się wymóg przesłania zapytania e-mailem lub telefaksem,
  • licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy w transporcie drogowym – tzw. P.P.R. : sprawdza się tak samo jak licencję krajową,
  • ubezpieczenie OCPD – żądaj dostarczenia oryginałów dokumentów do wglądu, aby ich kopie potwierdzić za zgodność z oryginałem, polisę ubezpieczeniową najlepiej zweryfikować u ubezpieczyciela, który ją wystawił. Sprawdź koniecznie na jaką sumę ubezpieczenia opiewa polisa.
  • KRS lub wpis do rejestru działalności,
  • decyzja o nadaniu NIP,
  • zaświadczenie REGON.
Żądaj listy kierowców zatrudnionych u przewoźnika, wraz z numerami ich dokumentów tożsamości i/lub prawa jazdy oraz informacją o dodatkowych uprawnieniach np. ADR . Taka lista, z ujętymi np. numerami rejestracyjnymi samochodów ciężarowych ma także praktyczny wymiar w działalności operacyjnej.

Warto zażądać od przewoźnika co najmniej dwóch kontaktów referencyjnych od firm z nim współpracujących od dłuższego czasu lub telefonów stacjonarnych do siedziby firm, które mogą takich rekomendacji udzielić.

Wymagaj samochodów wyposażonych w zabezpieczenia antywłamaniowe typu mechanicznego i elektronicznego np. autoalarmy, GPS, itp.

Zadbaj o to aby wydanie towaru z magazynu odbywało się wyłącznie na podstawie upoważnień wystawianych na określonych kierowców i numery rejestracyjne samochodów.
Dyscyplinuj kierowców aby powiadamiali o dostarczeniu towaru do odbiorcy i o wszelkich przeszkodach i nieprawidłowościach w trasie. Ma to też praktyczny wymiar w pracy operacyjnej.

Przy ładunkach o dużej wartości warto zaplanować dokładnie trasę przejazdu i wskazać kierowcy postoje na parkingach strzeżonych – link do platformy parkingowej IRU, TRANSPark: http://www.iru.org/index/transpark-app - link do platformy parkingowejSETPOS, TRUCKINFORM: www.truckinform.eu
  |str. 1| 2 | Następna

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×