20 czerwca 2018

Praca » Jak zostać spedytorem?

Kabotaż we Francji (3.)

Kabotaż we Francji (3.)We wrześniu i październiku pisaliśmy o regulacjach prawnych: unijnych i wewnętrznych, które pozwalają na wykonywanie kabotażu drogowego we Francji oraz o tym, jakie dokumenty powinien mieć ze sobą kierowca wykonujący ten rodzaj usługi..
Przypomnijmy, że kabotaż drogowy towarów może być wykonywany, pod pewnymi warunkami, na terytorium Francji przez przedsiębiorstwo znajdujące się na terytorium innego kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Dzisiaj informujemy o obowiązkach jakie nakłada francuski legislator na przewoźników i spedytorów.
Odpowiedzialność zleceniodawcy w dziedzinie kabotażu na terenie Francji

Przedsiębiorstwo-zleceniodawca musi upewnić się, że pojazdy przeprowadzające zamówione przez niego operacje transportowe nie wykonują dla niego więcej niż trzy operacje kabotażu w okresie siedmiu dni. Przedsiębiorstwo ma w obowiązku zachować przez okres dwóch lat wszelkie dokumenty związane z wykonaną operacją przewozu.
Zleceniodawca, który nie przestrzega powyższych przepisów podlega karze w wysokości 15000 euro. Uchylanie się od przedłożenia wymaganych dokumentów podlega grzywnie 5-tej klasy (do 1500 euro).

Obowiązek rejestracyjny przewoźnika nie rezydującego we Francji
Przewoźnik musi zarejestrować swoją działalność we Francji oraz posiadać licencję europejską wydaną przez właściwe władze francuskie, w przypadku gdy:
działalność transportu na terenie Francji odbywa się w sposób częsty, ciągły lub regularny;
działalność wykonywana jest przy użyciu infrastruktury znajdującej się na terytorium Francji służącej do wykonywania tej działalności w sposób stały, ciągły lub regularny;
O kabotażu we Francji raz jeszcze

Zasady regulacji płatności w operacji kabotażu na terenie Francji

We Francji odbiorca usługi (posiadający numer podatnika VAT) opłaca ww. podatek za usługi kabotażu zrealizowane na terenie Francji. Usługobiorca reguluje podatek VAT francuskim właściwym organom podatkowym. W konsekwencji czego, usługodawca zagraniczny wystawia fakturę bez naliczania podatku VAT.
Przewoźnicy, którzy zarejestrowani są poza Francją nie deklarują ani nie płacą podatku VAT z tytułu usług kabotażowych. Jeśli nie realizują innych operacji opodatkowanych we Francji, za które muszą uiszczać francuski podatek VAT, nie muszą identyfikować się jako podmioty regulujące podatek VAT we Francji.

za oprac.: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Paryżu,

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×