28 stycznia 2020

Praca » Jak zostać spedytorem?

Co się dzieje, gdy w trakcie przewozu zleceniodawca zrezygnuje z transportu?

Co się dzieje, gdy w trakcie przewozu zleceniodawca zrezygnuje z transportu?
Zleceniodawca anulował zlecenie lub wysłał storno w trakcie oczekiwania na załadunek lub podczas jazdy do miejsca rozładunku? Czy miał do tego prawo? Jak powinieneś się zachować? Czy zapłaci Ci za usługę?
Uprawnienia nadawcy przesyłki przekazanej do transportu krajowego, uregulowane w prawie przewozowym, nazywane są powszechnie prawem do rozporządzania przesyłką (towarem).
Prawo to pozwala nadawcy do jednostronnej zmiany umowy przewozu (zwanej również zleceniem transportowym) lub nawet odstąpienia od niej, zarówno przed wysłaniem przesyłki, jak i w trakcie realizowanego transportu. Odstąpienie od umowy wymaga jedynie złożenia oświadczenia, a więc przekazania przewoźnikowi informacji w taki sposób, aby znany był zamiar kontrahenta. Odstąpienie nie wymaga jednak żadnego uzasadnienia.

Kiedy umowę przewozu możemy uznać za zawartą?

Czym skutkuje odstąpienie od umowy przewozu przez zleceniodawcę?
Skorzystanie przez nadawcę z uprawnienia do odstąpienia od umowy przewozu skutkuje wygaśnięciem stosunku zobowiązaniowego, co oznacza, że umowę przewozu, na podstawie której przewoźnik podstawił pojazd pod załadunek, a nawet przyjął do transportu towar, uważa się za niezawartą. Inaczej mówiąc, przewoźnik z chwilą otrzymania wiadomości o anulowaniu zlecenia lub otrzymaniu storno, przestaje być zobowiązany do przewozu przesyłki, natomiast nadawca nie jest zobowiązany do zapłaty przewoźnego. Nadawcy nie można pozbawić prawa odstąpienia od umowy.

Jakie w tej sytuacji przysługują uprawnienia przewoźnikowi?
Pomimo, iż przewoźnik nie może sprzeciwić się odstąpieniu od umowy przez kontrahenta, nawet w trakcie realizowanego przewozu, o tyle nie ma on obowiązku dostarczenia przesyłki ponownie do nadawcy.
Zgodnie z prawem przewozowym, przewoźnik w opisywanej sytuacji może żądać od nadawcy odebrania przesyłki albo zawrzeć z nim nową umowę przewozu na jej dostarczenie do nadawcy, za dodatkowym wynagrodzeniem. W praktyce, niestety, często wiąże się to z długim czasem oczekiwania najpierw na decyzję, nie mówiąc już o czasie podstawienie nowego pojazdu przez nadawcę w celach przeładunkowych.

O czym należy pamiętać bez względu na instrukcje nadawcy po odstąpieniu od umowy?
  1. przewoźnik w dalszym ciągu powinien sprawować pieczę nad przesyłka,
  2. za wykonaną część przewozu przewoźnikowi należy się odpowiednie wynagrodzenie, kalkulowane na podstawie uzgodnionego przewoźnego.
Joanna Arendarska
specjalista ds. prawnych
w Kancelarii TransLawyers Widuch i Wspólnicy sp.k.

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×