29 stycznia 2020

Praca » Jak zostać spedytorem?

Z czego wynikają zagrożenia przy transporcie?

Z czego wynikają zagrożenia przy transporcie?
Takie zagrożenia są skutkiem zaniechania poczynionego przez przedsiębiorstwo transportowe bądź też przez pracownika odpowiedzialnego za przewożenie towaru. Na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wpływ ma wiele czynników. Można je podzielić na dwie grupy:
Pierwszą grupę stanowią czynniki zewnętrzne, a więc wszystko to, co jest związane ze stanem technicznym pojazdu oraz jego otoczenia. W polskich firmach transportowych nierzadko ma się do czynienia z samochodami, których stan techniczny pozostawia wiele do życzenia.

Co zrobić, by transport bardziej się opłacał?

Dlatego należy znaleźć firmę spedycyjną posiadającą maksymalnie kilkuletnie pojazdy. Konieczne jest również upewnienie się, czy stan techniczny jest regularnie kontrolowany. Bardzo duże znaczenie ma również właściwe zabezpieczenie przesyłki, a więc dobranie odpowiedniego pojazdu do przetransportowania towaru oraz jego właściwe ułożenie i umocowanie, a także zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń. Rzeczą, na którą jednak nie mamy wpływu jest zły stan dróg.
Druga grupa zagrożeń związana jest z umiejętnościami oraz stanem psychofizycznym osoby kierującej pojazdem transportowym. Aby maksymalnie ograniczyć ryzyko związane z transportem drogowym, należy skupić się na odpowiednich kwalifikacjach oraz doświadczeniach kierowcy. Jednak nawet najlepsi kierowy mogą popełniać błędy, gdy będą zmęczeni czy rozkojarzeni.
W związku z tym wpływ na bezpieczeństwo transportu mają takie rzeczy jak przestrzeganie regulacji prawnych odpowiedzialnych za maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez przerwy, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, czy wysoka kultura jazdy.
Warto mieć jednak na uwadze, iż niezależnie od wyboru środka transportu, towar zawsze jest narażony na uszkodzenia, dlatego taką przesyłkę należy ubezpieczyć.

Hubert Szawaryński HiT Transport
www.hittransport.pl

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×