26 kwietnia 2018

Praca » Prawo pracy

Tzw. syndrom pierwszej dniówki do likwidacji

Tzw. syndrom pierwszej dniówki do likwidacjiSejm uchwalił zmiany zmierzające do likwidacji tzw. syndromu pierwszej dniówki
Zmiana Kodeksu pracy, której celem jest likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki – przegłosowana w Sejmie RP. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej był wcześniej pozytywnie oceniony przez Pracodawców RP jako zmierzający do ograniczenia szarej strefy. Co istotne, partnerom społecznym udało się w tej kwestii uzgodnić wspólne stanowisko.
Na problem  tzw. syndromu pierwszej dniówki oraz konieczność podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych prowadzących do ograniczenia tego zjawiska zwracała także uwagę Państwowa Inspekcja Pracy. Dlatego w grudniu 2015 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało modyfikację art. 29 § 2 Kodeksu pracy.
Przewiduje ona wprowadzenie obowiązku potwierdzania przez pracodawcę na piśmie – przed dopuszczeniem pracownika do pracy – ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.
Choć zaproponowane rozwiązanie z pewnością nie wyeliminuje całkowicie zjawiska „pracy na czarno”, to niewątpliwie stanowi ono krok w dobrym kierunku. Ograniczenie tego problemu wymaga bowiem nie tyle zmian legislacyjnych w zakresie wymogów formalnych dotyczących zatrudnienia, ile przede wszystkim zmniejszenia obciążeń prawno-finansowych po stronie pracodawców.
Z uwagi na konieczność dostosowania się pracodawców do nowej regulacji oraz sankcję w postaci kary grzywny za jej nieprzestrzeganie (w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł), postulowaliśmy wydłużenie okresu vacatio legis przedmiotowej nowelizacji – który w pierwotnej propozycji ministerstwa wynosił jedynie 14 dni. Takie stanowisko zajęły również 18 lutego br. strona pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego, wnioskując o 6-tygodniowe vacatio legis. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uwzględniło wspólną propozycję pracodawców i związków zawodowych, wprowadzając autopoprawkę do projektu podczas prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Zgodnie z nią nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 września br.

Wioletta Żukowska
ekspert Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×