20 czerwca 2018

Praca » Prawo pracy

Czy rzecznik praw przedsiębiorców jest Polsce potrzebny?

Czy rzecznik praw przedsiębiorców jest Polsce potrzebny?Projekt ustawy tworzącej urząd Rzecznika Praw Przedsiębiorcy, złożony w Sejmie w ubiegłym tygodniu przez PSL, to przejaw zrozumienia dla trudnej sytuacji przedsiębiorców. Zdaniem Pracodawców RP w Polsce urzędnicy są w stanie szybko zniszczyć przedsiębiorcę i firmę, chociaż nie występują żadne podstawy do takiego działania.
Według Pracodawców RP zamiast tworzyć nowy urząd lepiej jednak rozbudować biuro Rzecznika Praw Obywatelskich o dział „przedsiębiorców”, a najlepiej – zderegulować i uprościć przepisy.


Firmy poszukują pracowników, pracownicy liczą na wyższe płace

Stanowisko Pracodawców RP wobec poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy jest jasne - zwiększenie poziomu ochrony przedsiębiorców jest niezbędne i powinno stać się priorytetem władz państwowych, w tym Sejmu RP. Poselski projekt zmierzający do ustanowienia urzędu Rzecznika jako wyraz troski o osoby prowadzące działalność gospodarczą może liczyć na życzliwą opinię Pracodawców RP, tak samo jak taki sam projekt w tej sprawie złożony przez PSL w poprzedniej kadencji Sejmu. Jednakże proponowane w ustawie rozwiązania nie idą wystarczająco daleko.
Eksperci Pracodawców RP przede wszystkim zwracają uwagę na słabszą pozycję Rzecznika Praw Przedsiębiorcy w porównaniu do Rzecznika Praw Obywatelskich, co każe wątpić w wystarczającą skuteczność jego działań. Konkretnie – nie mógłby, tak jak to może czynić RPO, kierować wniosków do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustaw z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi itd.

Dlatego Pracodawcy RP sugerują, że należy rozważyć wykorzystanie już istniejącego urzędu RPO przez dodanie działu specjalizującego się w sprawach ochrony praw przedsiębiorców. Wątpliwe bowiem jest tworzenie kolejnej instytucji w dodatku o ograniczonych kompetencjach – jest to sprzeczne z zasadą efektywności, wyznawaną przez kierujących się kryterium racjonalności przedsiębiorców.
Pracodawcy RP zauważają też, że korzystniejszym rozwiązaniem jest deregulacja i uproszczenie przepisów. Nadmiar i niespójność prawa dają bowiem niekompetentnym – a w skrajnych przypadkach nieuczciwym – funkcjonariuszom publicznym zbyt silną pozycję w stosunku do obywateli i przedsiębiorców.
 Tymczasem przedsiębiorcy, którzy zapewniają miejsca pracy i tworzą dochód narodowy, są niejednokrotnie źle traktowani, lekceważeni, a czasem nawet prześladowani przez urzędników i funkcjonariuszy publicznych. Na porządku dziennym jest niestosowanie się do przepisów prawa albo ich naruszanie, wynikające z niewiedzy bądź dokonywane z pełną świadomością i rozmysłem.
Dlatego zwiększenie poszanowania zasad takich jak wolność działalności gospodarczej, prawo własności, równość wobec prawa, prawo do obrony – jest absolutnie niezbędne.
Przedsiębiorcy Rzeczypospolitej Polskiej
 

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×