20 czerwca 2018

Praca » Prawo pracy

Dobre zmiany dla przedsiębiorców

Dobre zmiany dla przedsiębiorcówWprowadzone zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej są korzystne dla przedsiębiorców – twierdzi Piotr Wołejko ekspert ds. Społeczno-Gospodarczych Pracodawców RP. Dodaje, że pewne kontrowersje może budzić konieczność posiadania tytułu prawnego do lokalu firmy i konsekwencje za brak przedstawienia takiego tytułu, po wezwaniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej weszły w życie 19 maja br.
– Należy jednak pamiętać o przyczynach wprowadzenia tej zmiany. A było nią posługiwanie się przez przestępców adresami osób fizycznych jako adresami przedsiębiorstw, przy pomocy których wyłudzali pieniądze od kontrahentów bądź klientów.


Tzw. syndrom pierwszej dniówki do likwidacji

Zmiana w tym obszarze zmierza nie tylko do wyeliminowania tego zjawiska, ale również do podniesienia wiarygodności CEIDG, czyli rejestru przedsiębiorców. A wiarygodność rejestru jest niezmiernie istotna zarówno dla kontrahentów, jak i dla klientów firm – podkreśla Piotr Wołejko.
Pozostałe nowości sprowadzają się do tego, żeby przedsiębiorcy mogli załatwiać rejestrowe formalności szybciej, a pewne rzeczy działy się niejako z automatu – jak przekazanie danych przez inne właściwe urzędy bądź skorygowanie oczywistych omyłek w formularzach składanych najczęściej w formie papierowej.
Ekspert Pracodawców RP zaznacza, że należy pozytywnie ocenić zmiany wprowadzane przez nowelizację ustawy, w szczególności zaś dążenie do utrzymania jak największej wiarygodności rejestru jakim jest CEIDG. Domniemanie prawdziwości danych zawartych w CEIDG jest wielką wartością.
źr. Pracodawcy RP

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×