20 czerwca 2018

Praca » Prawo pracy

Projekt ustawy dotyczący 100 zmian dla firm – gotowy

Projekt ustawy dotyczący 100 zmian dla firm – gotowyJednolita interpretacja przepisów i ukrócenie samowoli urzędników – to najważniejsze zmiany jakie wprowadza projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego dla przedsiębiorców. Nowelizacja ta wprowadzi w życie zapowiedzi z niedawno ogłoszonego pakietu „100 zmian dla firm”.
W projekcie nowelizacji od razu uwagę zwracają zmiany w obszarze kontroli przedsiębiorców. Przede wszystkim kontrolerzy mają zająć się głównie tymi dziedzinami działalności gospodarczej, w których ryzyko nieprawidłowości jest największe. Koniec z wypełnianiem planów kontroli poprzez odhaczanie odpowiedniej liczby firm w tabelce wymaganej przez przełożonych, czyli koniec z tak zwanymi łatwymi kontrolami. Zdecydowanie korzystne jest też wspólne przeprowadzanie kontroli przez odpowiednie organy – zaoszczędzi to czas i zmniejszy skalę uciążliwości po stronie przedsiębiorcy.
Jednak najważniejsze będzie wprowadzenie  zasady nieobciążania przedsiębiorcy daninami, sankcjami ani karami w zakresie, w jakim zastosował się do ugruntowanej praktyki organu administracji lub wydanego wcześniej wobec niego rozstrzygnięcia. Urzędnicy nie będą mogli, według swego upodobania, nagle zmienić interpretacji i zażądać zwrotu sumy X wraz z odsetkami bądź nałożyć kary na przedsiębiorcę, który działał w zgodzie z wcześniejszą interpretacją organu administracji. Zasada ta pozwoli ucywilizować relacje biznesu z administracją, przyczyniając się do budowy zaufania – jednak warunkiem sukcesu jest wprowadzenie tej zmiany w sposób jednoznaczny i nie pozwalający na kreatywną interpretację
Istotne jest także wzmocnienie wiedzy o procedurach kontroli i sposobie postępowania organów kontrolnych. W projekcie ustawy proponuje się, aby w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej każdego organu zamieszczano schematy procedur kontroli oraz sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Nie zmieni to co prawda mentalności i podejścia kontrolerów, lecz poprawi stan wiedzy przedsiębiorcy i pozwoli mu być lepiej przygotowanym na okoliczność kontroli. 
Arkadiusz Pączka
zastępca dyrektora generalnego Pracodawców RP

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×