22 czerwca 2018

Praca » Prawo pracy

Pracodawcy RP powołali Zespół ds. BHP

Pracodawcy RP powołali Zespół ds. BHPW ramach Pracodawców RP został utworzony Zespół ds. BHP. Ta inicjatywa to nie tylko odpowiedź na oczekiwania naszych firm członkowskich, ale też wyraz naszego zaangażowania w problematykę bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Chcemy również w ten sposób wzmocnić głos pracodawców w debacie nad przyszłym kształtem warunków pracy w Polsce.
Zespół ds. BHP będzie zrzeszał ekspertów zaangażowanych w tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajmie się on problemami dotyczącymi środowiska pracy i występujących w nim zagrożeń. Przedmiotem jego pracy będą obowiązujące regulacje prawne, które w wielu aspektach są archaiczne i nie odpowiadają warunkom funkcjonowania współczesnych firm. Z tego względu, w naszej ocenie obecne przepisy nie spełniają swojej roli i wymagają modyfikacji. Dlatego celem Zespołu powinno być wypracowanie rekomendacji zmiany prawa, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
Zakres prac Zespołu będzie obejmował zagadnienia praktyczne wynikające z faktycznych problemów współczesnego BHP i wielozagrożeniowych stanowisk pracy, uwzględniając m.in.:
  • zakres oraz skuteczność prowadzenia szkoleń BHP,
  • działania wspomagające i rekomendacje dla jednostek nadzoru rynku,
  • narzędzia i praktyki umożliwiające ocenę poprawności doboru i użytkowania ochron,
  • analizę wyników badań projektów realizowanych przez krajowe jednostki w zakresie BHP i wparcie ich wdrażania dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa,
  • promowanie dobrych praktyk w zakresie BHP w mediach i prasie branżowej,
  • zalecenia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony pracowników z uwzględnieniem nietypowych oraz trudnych do wyeliminowania zagrożeń,
  • interpretację dopuszczalnych poziomów zagrożeń na stanowiskach pracy.
Przewodniczącym Zespołu ds. BHP został Pan Rafał Hrynyk z Działu Badań i Rozwoju spółki 3M Wrocław. W pracach Zespołu będą także uczestniczyć m.in. Pan Tadeusz Zając oraz Pan Witold Polkowski, eksperci Pracodawców RP specjalizujący się w problematyce BHP. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do włączenia się w prace Zespołu. Informujemy również o tym, że pierwsze spotkanie inicjujące prace tego gremium zaplanowano na 25 października br. w siedzibie Pracodawców RP.
X Polecamy artykuł:
Klapki dla Gambii

Liczymy na to, że Zespół stanie się platformą współpracy oraz promowania wiedzy i dobrych praktyk z zakresu BHP. Jesteśmy przekonani o tym, iż Zespół może być wsparciem merytorycznym dla decydentów politycznych, a przygotowane przez niego rekomendacje mogłyby stanowić cenny wkład w przyszłe prace legislacyjne nad zmianą obowiązujących regulacji. Mamy nadzieję, że to nowe gremium powołane w ramach Pracodawców RP przyczyni się do poprawy warunków BHP w Polsce.
źr. Pracodawcy RP

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×