21 lipca 2017

Praca » Prawo pracy

Zakaz handlu w niedzielę

Zakaz handlu w niedzielę... rząd musi poprawić projekt obywatelski
Rada Ministrów zajmując się obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, powinna wziąć pod rozwagę racje wszystkich zaangażowanych stron – czyli konsumentów, przedsiębiorców oraz pracowników. Obywatelski projekt ma bowiem wiele mankamentów, które mogą być szkodliwe z gospodarczego lub społecznego punktu widzenia.
Rada Ministrów przyjmie stanowisko dotyczące ustawy na najbliższym, wtorkowym posiedzeniu. Zapewnienie polskiej gospodarce warunków do wzrostu wymaga, aby rząd wypunktował wadliwe rozwiązania przewidziane w obywatelskim projekcie.
Jednym z głównych błędów, które należałoby wyeliminować, jest kara pozbawienia wolności do 2 lat za dopuszczanie się handlu w niedziele. Jest ona  zupełnie niewspółmierna do wagi naruszenia prawa.
Warto byłoby też zmienić sposób wprowadzenia ewentualnego zakazu – zamiast zakazywać handlu w niedziele jako takiego, lepiej wprowadzać ograniczenia w zatrudnieniu pracowników w handlu w niedziele. Celem jest przecież to, by pracownicy mieli wolne w ten dzień tygodnia, a nie zabronienie konsumentom korzystania np. z automatów vendingowych lub ze sklepów internetowych.
Uważnie trzeba też przejrzeć długi szereg wyjątków, jakie zostały przewidziane w projekcie. Tworzą one rażąco nierówne zasady konkurencji między przedsiębiorcami – a taka sytuacja jest niedopuszczalna. Konieczne jest ponadto poprawienie przepisów, które mogłyby doprowadzić do paraliżu działalności logistycznej i pocztowej.
Skoro rządowym priorytetem jest wdrożenie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz  innych proprzedsiębiorczych rozwiązań, jak Konstytucja dla Biznesu – należy wyeliminować nakładane przez projekt zbędne obowiązki biurokratyczne.
W ostatnim czasie pojawiły się sygnały wskazujące na to, że rząd skłania się ku złagodzeniu ograniczeń postulowanych w obywatelskim projekcie. To dobry kierunek zmian, które przyniosłyby korzyści zarówno społeczne, jak i ekonomiczne. Jednym z rozważanych rozwiązań jest pilotaż w formie wprowadzenia  zakazu np. w jedną niedzielę w miesiącu. Byłby to z pewnością lepszy sposób rozstrzygnięcia kwestii handlu w niedziele, pozwalający bez stosowania bardzo drastycznych kroków sprawdzić odbiór społeczny zakazu oraz jego wpływ na poziom zatrudnienia w handlu.
Łukasz Kozłowski
ekspert Pracodawców RP

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

Ze względów bezpieczeństwa komentowanie artykułów wymaga potwierdzenia wpisu.
Państwa komentarz będzie wyświetlony po kliknięciu linku wysłanego na wprowadzony adres email.

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×