23 marca 2019

Praca » Prawo pracy

Rząd proponuje płacę minimalną 2080 zł

Rząd proponuje płacę minimalną 2080 zł
Na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów postanowiono, iż rządowa propozycja wzrostu płacy minimalnej w przyszłym roku to 2080 zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że minimalna stawka godzinowa miałaby zostać podniesiona do 13,50 zł brutto.
Wzrost płacy minimalnej o 4,0% w 2018 r. to więcej niż proponowaliśmy wspólnie jako strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego. Wzrost ten jest zbliżony do prognozowanej na przyszły rok dynamiki wzrostu przeciętnego wynagrodzenia oraz tempa wzrostu PKB. Jednocześnie przewyższa on oczekiwaną dynamikę wydajności pracy, która zgodnie z rządowymi założeniami ma wynieść w przyszłym roku 3,4%.W sytuacji, gdy w latach 2007-2017 płaca minimalna w Polsce wzrosła z 936 zł brutto miesięcznie do 2000 zł, około dwukrotnie wyprzedzając wzrost średniej krajowej pensji, spowolnienie wzrostu minimalnego wynagrodzenia jest koniecznością. Nawet w przeliczeniu na euro, płaca minimalna w Polsce jest obecnie najwyższa wśród krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jest ona np. o ok. 16% wyższa niż w istotnie bogatszych od nas Czechach.
Dalsza poprawa sytuacji materialnej nisko zarabiających pracowników nie może zostać osiągnięta poprzez kolejne skokowe podwyżki płacy minimalnej, ponieważ doszliśmy do tego punktu, po przekroczeniu którego będzie to trwale wypychać ich z rynku pracy. Mimo ogólnie dobrej sytuacji gospodarczej, nie można zapominać o 11 polskich powiatach, w których stopa bezrobocia rejestrowanego przekracza 20%, a także 163 powiatach, gdzie jest ona wyższa niż 10%. To przede wszystkim ich dotykają negatywne skutki nadmiernej płacy minimalnej.
Zamiast tego proponujemy ograniczenie klina podatkowego dla niskich wynagrodzeń, który należy w Polsce do najwyższych wśród krajów OECD. Pracownik zarabiający 2080 zł brutto miesięcznie otrzymuje „na rękę” jedynie 1515 zł netto, podczas gdy pracodawca ponosi łączny koszt w wysokości 2509 zł. Łączne obciążenia podatkowe i składkowe w kwocie prawie 1000 zł nakładane na tych pracowników są zdecydowanie zbyt duże i to właśnie tu pozostaje najwięcej przestrzeni do poprawy położenia osób zarabiających płacę minimalną.
X Polecamy artykuł:
Realizacja S6 przyspiesza

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×