18 lipca 2019

Praca » Prawo pracy

Nielegalnie pracowali na Warmii i Mazurach

Nielegalnie pracowali na Warmii i Mazurach

W pierwszym półroczu br. funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej objęli kontrolą 1436 (w 2017r.-1398) cudzoziemców i stwierdzili, że 230 (2017r.-345) obcokrajowców pracowało

na terenie Warmii i Mazur niezgodnie z obowiązującymi przepisami.


Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były: praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz praca na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub oświadczeniu. Branże w których stwierdzono nieprawidłowości to: turystyka, gastronomia, transport, budownictwo, rolnictwo oraz firmy zajmujące się pośrednictwem pracy. Najczęściej nielegalnie wykonującymi pracę byli obywatele Ukrainy, a następnie Białorusi.


W następstwie ujawnionych nieprawidłowości funkcjonariusze Straży Granicznej skierowali do sądów 47 (2017r.-35) wniosków o ukaranie pracodawców. W pierwszym półroczu br. funkcjonariusze W-MOSG nałożyli grzywny w drodze mandatu karnego na kwotę 8 850 zł (2017r.-7 150 zł), natomiast sądy wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę 79 440 zł (2017r.-74 200 zł).


kpt. SG Mirosława Aleksandrowicz

rzecznik prasowy - koordynator

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży GranicznejPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×