23 czerwca 2018

SSE » SSE

Goście w Suwalskiej SSE

Goście w Suwalskiej SSEMiędzynarodowa delegacja programu EDUTRONIX realizowanego w ramach Erasmus +. odwiedziła Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. Była to kolejna wizyta studyjna związana z kształceniem zawodowym. Spotkanie jest szansą na 3 nowe projekty: Porozumienie trójstronne- SSSE- Malow - Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem mające na celu kształcenie młodzieży zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawcy. Misja gospodarcza we Włoszech dla przedsiębiorców SSSE organizowana we współpracy z CIS – kluczowej firmy szkoleniowo- doradczej  reprezentującej przedsiębiorców regionu Reggio Emilia jednego z bardziej konkurencyjnych okręgów przemysłowych we Włoszech.


Holenderski inwestor w podstrefie Białystok

Podczas całodniowej wizyty zaprezentowaliśmy jedną w firm strefowych :”Malow”- oraz jego nowoczesny park maszynowy, wraz z najnowsza inwestycja Malow 4- nominowaną do nagrody Podlaska Marka Roku.
Odwiedziliśmy również Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach w kontekście możliwości nauki mechatroniki – tam zaprezentowana została ogólna działalność szkoły oraz pracownie mechatroniczne.
Ważnym punktem wizyty była prezentacja działalności SSSE w zakresie kształcenia zawodowego tj.; obrębie łączenia potrzeb przedsiębiorców i rzeczywistości edukacyjnej. Okazało się że zarówno w Polsce, jak i we Włoszech i Hiszpanii rzeczywistość jest podobna. Mamy podobne problemy komunikacji edukacji z biznesem oraz łączenia potrzeb pracodawców w możliwościami kształcenia szkół. To potwierdza potrzebę takich spotkań i wypracowywania wspólnych rozwiązań celem których jest kształcenie zawodowe zgodne z potrzebami gospodarki. 
W składzie delegacji byli przedstawiciele :
AIJU–Hiszpania; centrum badawcze i technologiczne; ośrodek badawczy prowadzący badania mające na celu rozwój i wprowadzanie innowacji technologicznych w branży zabawek i branżach pokrewnych. Ośrodek ten zrzesza przedsiębiorców, w większość MŚP o ograniczonych możliwościach na podjęcie własnych działań i badań służących osiągnięciu konkurencyjności i innowacji we własnym zakresie.
CIS – Włochy;  ośrodek szkoleniowo-doradczy  łączący kształcenie zawodowe
z edukacją. Jest to jedna z kluczowych firm szkoleniowych konkurencyjnego okręgu Perfect Project – Polska; firma doradczo- szkoleniowa; realizuje projekty wspomagające placówki kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego.
Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem- Polska; szkoła zawodowa kształcąca na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum dostosowująca swoja ofertę nauczania do potrzeb do rynku pracy, wzbogacając ją o kierunki i metody perspektywiczne.
W ramach projektu EDUTRONIX zostanie opracowany, przygotowany i wdrożony do procesów kształcenia prototyp modułu  edukacyjnego do nauki mechatroniki.
X Polecamy artykuł:
Bus cięższy o ponad 100 %

Moduł posłuży do wprowadzenia nowych metod i narzędzi w nauczaniu mechatroniki. Oprogramowanie prototypu w praktyce umożliwi nauczycielom zawodu i uczniom aktywną współpracę w tworzeniu interaktywnych zasobów.
Realizacja projektu ma pozwolić na dopasowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w sektorze mechatroniki do potrzeb rynku pracy. Zapewni również wysoką jakość kształcenia opartego na współpracy z przedsiębiorcami, co w znaczmy stopniu wpłynie na poprawę jakości kształcenia. W realizacji projektu bardzo istotny jest wpływ na wszystkie grupy docelowe tj. : nauczycielom zajmującym się kształceniem i szkoleniem zawodowym ułatwi rozwój zawodowy, uczniom pracującym na modelu wzrost umiejętności oraz uczestnikom życia gospodarczego, gdyż firmy otrzymają lepszego pracownika kończącego kształcenie zawodowe w szkole.
Realizacja projektu przyczyni się też do rozwoju otwartych zasobów edukacyjnych, ponieważ projekty utworzonego modułu edukacyjnego zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym, a dodatkowo z ich dalszym udziałem i współpracą będą elastycznie modyfikowane.
Ewa Sokólska
rzecznik prasowy SSSE

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×