23 czerwca 2018

SSE » SSE

Polsko-niemiecki pomost naukowo-technologiczny

Polsko-niemiecki pomost naukowo-technologicznyO możliwościach współpracy między biznesem i uczelniami wyższymi, wykorzystaniem środków unijnych na projekty innowacyjne oraz zasadności lokowania inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, rozmawiano podczas pierwszej edycji polsko-niemieckiej konferencji Bridge w Opolu. W wydarzeniu wziął udział między innymi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
Według danych NBP, wartość zagranicznych inwestycji w Polsce szacuje się na blisko 165 mld euro, z czego około 17% stanowią inwestycje niemieckie. Czyni to naszych sąsiadów zza Odry największym zagranicznym inwestorem w Polsce. Niemcy są również najważniejszym dla naszego kraju partnerem handlowym.
 Projekt Bridge zakłada wykorzystanie potencjału naukowego i przemysłowego obu państw, z naciskiem na niemiecki region Saksonii oraz województwo Opolskie i Dolnośląskie. W dwudniowej konferencji wzięły udział władze uczelni wyższych, menadżerowie i prezesi firm oraz przedstawiciele rządów obu państw.
- Wierzę, że ta konferencja jest punktem wyjścia dla kolejnych polsko-niemieckich inicjatyw. Wykorzystanie wspólnego potencjału biznesowego i akademickiego sprawia, że w zasadzie jesteśmy skazani na sukces. Liczę, że praca wybitnych uczonych, która prowadzona jest na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku, będzie komercjalizowana i wdrażana przez przedsiębiorców po obu stronach Odry – mówił podczas konferencji wicepremier Gowin.
Na spotkaniu przedstawiono zamysł wspólnej inicjatywy, w postaci budowy Instytutu Naukowego w okolicach Opola. Centrum takie miałoby łączyć polsko-niemiecki potencjał gospodarczy i techniczny oraz koordynować innowacyjne działania.
- Jest polityczna zgoda na projekt instytutu, który miałby być finansowany przez oba regiony. Musimy jednak wypracować konkretne rozwiązania i przejść z idei do czynów – podkreślał Stanislaw Tillich, premier Saksonii.
Jak wynika z badań Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, niemieccy przedsiębiorcy za główne czynniki wpływające na atrakcyjność Polski uznają jej członkostwo w UE, położenie geograficzne, stabilność gospodarczą oraz dostęp do wykwalifikowanej kadry. To właśnie wykorzystanie potencjału wysoko wykwalifikowanych pracowników stanowi podstawę do realizacji projektów badawczo – rozwojowych.  W tym zakresie obserwuje się ciągłe zwiększanie nakładów z budżetu państwa.
- Strategia innowacyjnej gospodarki zakłada ambitny plan zwiększenia wydatków na tego typu projekty do 1,7 PKB. W 2015 roku współczynnik ten wyniósł 0,94 PKB – tłumaczył Piotr Dardziński, wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. - Podjęliśmy już konkretne działania. Przede wszystkim powstała Rada do spraw Innowacyjności oraz powołano przy niej zespół. Prace odbywają się między innymi nad skoordynowaniem polityki wszystkich resortów, które realizują innowacyjną strategię. W trakcie przygotowania są nowe ramy prawne oraz mała i duża ustawa o innowacyjności – wymieniał podsekretarz stanu w MNiSW.    


Wsparcie sfery badawczo-rozwojowej pochodzi między innymi z największego w Europie programu ukierunkowanego na innowacje – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, którego budżet wynosi 8,6 mld Euro. Na mniejsze projekty B+R środki przeznaczone są również z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw. Co ważne - dotacje na działalność B+R są przeznaczone również dla firm działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, które stanowią niewątpliwą zachętę do lokowania nowych inwestycji.
- Strefy stały się motorem przyciągającym zaawansowane technologie, inwestycje w Centra Badawczo-Rozwojowe i laboratoria. Przykłady takie możemy znaleźć w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wśród innowacyjnych, niemieckich przedsiębiorstw możemy wymienić między innymi IFM Ecolink, który w Opolu wybudował centrum laboratoryjne. Będą w nim rozwijane, patentowane i wdrażane nowe technologie. W Centrum może znaleźć zatrudnienie nawet 100 polskich inżynierów – mówił podczas konferencji Maciej Badora, prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. 
Strefa zachęca przedsiębiorców nie tylko ulgami podatkowymi oraz atrakcyjnymi gruntami. To dostęp do kadr jest jednym z głównych czynników wpływających na klimat inwestycyjny. WSSE podjęła zatem działania zmierzające do dostosowania kształcenia do potrzeby przedsiębiorców. W tym celu powołany został Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU” skupiający obecnie 76 podmiotów.
Tylko w ostatnich dwóch latach wałbrzyska strefa wydała 96 zezwoleń na realizację nowych projektów inwestycyjnych, z czego blisko 20% miało charakter innowacyjny. WSSE przyciągnęła tym samym 52 nowe firmy (w tym 10 niemieckich). 44 przedsiębiorstwa zdecydowały się na reinwestycje.
Jacek Serdeczny
WSSE Invest-Park

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×