23 czerwca 2018

SSE » SSE

Nowe plany Ministerstw Rozwoju: Polska stanie się jedną wielką strefą ekonomiczną

Nowe plany Ministerstw Rozwoju: Polska stanie się jedną wielką strefą ekonomiczną

Wicepremier i Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki na Forum Ekonomicznych w Krynicy ogłosił nową politykę inwestycyjną. W ramach niej Ministerstwo Rozwoju planuje rozszerzyć Specjalne Strefy Ekonomiczne na obszar całej Polski, co do 2027 roku da inwestycje warte 117 mld zł.

To co dziś proponujemy nie jest drobną korektą, tylko prawdziwym prorozwojowym przełomem w dotychczasowej polityce gospodarczej Polski. Każda gmina bez względu na wielkość i swój charakter, każdy kilometr z ponad 312 tysięcy kilometrów kwadratowych Polski, może stać się atrakcyjną strefą inwestycyjną. Tego oczekiwali od nas polscy przedsiębiorcy, polscy inwestorzy oraz polscy samorządowcy i z myślą głównie o nich przygotowaliśmy prezentowane rozwiązanie systemowe. Preferencje podatkowe będą uzależnione od trzech podstawowych, a zarazem jasnych i czytelnych kwestii: lokalizacji inwestycji, charakteru inwestycji i jakości tworzonych miejsc pracy. W moim przekonaniu, niniejsza propozycja jest też przykładem tego, w jaki sposób poważne, nowoczesne i przedsiębiorcze państwo może tworzyć impulsy rozwojowe służące całej krajowej gospodarce  - mówił wicepremier Mateusz Morawiecki.  

Obecnie w kraju znajduje się 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych, w których można było uzyskać ulgi inwestycyjne. Jednak według założeń Ministerstwa ustawa będzie obowiązywała jedynie do 2026 roku. Nowe przepisy pozwolą na uzyskanie zwolnień z CIT w każdej gminie, czyli de facto na terenie całego kraju.

Kiedy powoływane były specjalne strefy, to walczyliśmy z wielkim bezrobociem i nierównomiernym rozwojem kraju. Dziś też mamy powiaty i gminy z bardzo wysokim problemem braku pracy. W jaki sposób szybciej niż za pośrednictwem ulg doprowadzić do rozwoju całego kraju? To nasz znak firmowy. Chcemy, żeby rozwój był równomierny. Cała Polska ma być strefa inwestycyjną - wyjaśniał Morawiecki.

Opracowany przez Ministerstwo Rozwoju plan Polskiej Strefy Inwestycji ma na celu zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną Polski za sprawą ułatwienia wdrażania przedsięwzięć, podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności Polskiej gospodarki.

W przepisach pojawi się też nowe kryterium - jakości. Poprzednio pracodawcy musieli przede wszystkim spełniać kryteria ilościowe - określone nakłady inwestycyjne uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorstwa, po wprowadzeniu nowych przepisów istotne będą również kwestie zatrudnienia pracowników ze specjalistycznym wykształceniem, wysokopłatnych miejsc pracy, zgodności inwestycji z aktualną polityką rozwojowa kraju oraz eksport produktów lub usług. Kryteria jakościowe obejmą też współpracę z ośrodkami badawczymi i akademickimi, oferowanie dodatkowych świadczeń i wsparciu kadr w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji. Maksymalnie projekt inwestycyjny może otrzymać 10 punktów za zgodność z SOR. Spełnienie kryteriów jakościowych nastąpi po uzyskaniu 60%.

Zmiany dotkną też czasowych zwolnień. Decyzja o wsparciu inwestycji wydawana będzie na czas określony od 10 do 15 lat. Do czasu wygaśnięcia aktualnej ustawy do 2026 r. okres ten może być wydłużony o 5 lat

Projekt ustawy zostanie przekazany do konsultacji międzyresortowych i społecznych.

 BWPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×