30 marca 2020

SSE - Kamienna Góra


Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości (KSSEMP) została ustanowiona do 1 grudnia 2017 roku na podstawie Ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (z późn. zm.) Zarządzającym Strefą jest Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze.
Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, które charakteryzuje się rozwiniętą gospodarką wielosektorową, dynamicznym rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw oraz wysokim poziomem usług. Skupia dużą ilość inwestycji zagranicznych.
Dolny Śląsk ze stolicą we Wrocławiu leży w południowo-zachodniej Polsce na przecięciu szlaków komunikacyjnych wschód- zachód i północ-południe. Jego zachodnie i południowe granice są jednocześnie granicami Rzeczpospolitej Polski z Republiką Federalną Niemiec i Republiką Czeską. Wrocław stanowi centrum ekonomiczne, gospodarcze, kulturalne i akademickie regionu.
Do obszaru strefy wchodzą tereny niezabudowane przylegające do projektowanej obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej Nr 5 oraz do towarowej stacji kolejowej. Obejmują one powierzchnię 77,42 ha i są położone w odległości 10km od granicy z Republiką Czeską (Lubawka), 50 km od autostrady A4 i 100 km od Wrocławia.
Obecnie kilkadziesiąt firm, które otrzymały zezwolenie uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Strefy z powodzeniem realizują swoje programy inwestycyjne.

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest zarządzana przez:

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
ul. Papieża Jana Pawła II 11A
58-400 Kamienna Góra
Tel.: (+48 75) 645 15 03
Tel./Fax: (+48 75) 744 20 17
E-mail: strefa@ssemp.pl
marketing@ssemp.pl
www.ssemp.pl
 

 

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×