21 kwietnia 2018

Zmiany w Kamiennogórskiej i Łódzkiej SSE


Ponad 570 nowych miejsc pracy na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) oraz o prawie 16,5 ha większa powierzchnia Łódzkiej SSE to wyniki zmian w projektach rozporządzeń MG, przyjętych 21 września 2010 r przez Radę Ministrów. Eksperci MG szacują, że w wyniku objęcia kamiennogórską strefą nowych terenów, inwestorzy poniosą nakłady w wysokości ok. 200 mln zł, a wpływy do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego w ciągu najbliższych 10 lat wyniosą ok. 227 mln zł.
[ban]
Więcej MAN-a w SSE Starachowice
Proponowana zmiana granic pozwoli utworzyć ok. 574 nowych miejsc pracy w samej strefie oraz ok. 140 w zasięgu jej oddziaływania. Rozporządzenie w sprawie Kamiennogórskiej SSE przewiduje włączenie w granice strefy nowych terenów o powierzchni ok. 21 ha, natomiast wyłączenie z jej obszaru ok. 22 ha. W wyniku zmniejszenia strefy, jej powierzchnia wyniesie ostatecznie ok. 367 ha.
Fisher Dynamics w Legnickiej SSE
O prawie 16,5 ha zwiększy się natomiast powierzchnia Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie będą realizowane m.in. dwie nowe inwestycje: firmy Suwary S.A. w Ksawerowie oraz Flexpol sp. z o.o. w Płocku. Na podstawie danych pochodzących od przedsiębiorców MG szacuje, że na każde 100 nowych miejsc pracy utworzonych na terenie strefy, przypadnie ok. 25 kolejnych poza nią. Zgodnie z tą oceną, proponowana zmiana granic pozwoli na zatrudnienie co najmniej 370 osób na terenie strefy i ok. 93 w jej otoczeniu, co stanowi znaczącą wartość dla lokalnego rynku pracy.
bin/za: mg
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×