28 marca 2020

SSE - Kostrzyn


Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna położona jest w zachodniej części Polski. Jej geograficzne usytuowanie w samym centrum Europy, w bezpośrednim sąsiedztwie z Niemcami oraz Republiką Czeską, niesie ze sobą korzystne rozwiązania komunikacyjne dla potrzeb transportu osobowego i towarowego.
Sprawne przemieszczanie się zapewniają drogi międzynarodowe E30 (A2), E65 (A3) i E28 oraz linia kolejowa Paryż-Berlin-Warszawa-Moskwa. Położenie Strefy nad rzekami Odrą i Wartą ułatwia dostęp do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu oraz portów rzecznych w Berlinie i Hamburgu. Do dyspozycji inwestorów są ponadto pasażerskie i towarowe porty lotnicze w Babimoście, Goleniowie czy stolicy Niemiec - Berlinie. Spółka zarządza nieruchomościami położonymi na terenie trzech województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego, stanowiąc tym samym stymulator dla rozwoju gospodarczego tych regionów.
Dzięki sąsiedzkiemu położeniu, bardzo dobrze rozwija się współpraca gospodarcza regionu z Niemcami, jednak do grupy znaczących partnerów zaliczyć można również: Francję, Włochy, Czechy, Holandię czy Danię.
K-S SSE obejmuje obecnie swym obszarem 899 ha. W jej skład wchodzi 15 podstref: Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Nowa Sól, Gubin, Bytom Odrzański, Czerwieńsk, Poznań, Chodzież, Swarzędz, Barlinek, Police, Goleniów i Karlino.

Od 1997 roku Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna z sukcesem wspiera i obsługuje inwestorów krajowych i zagranicznych tworzących nowe miejsca pracy w przemyśle i usługach.

Strefa oddając do dyspozycji inwestorów grunty z pełną infrastrukturą techniczną oraz pakiet ulg i preferencji podatkowych w pełni zgodnych z normami Unii Europejskiej, aktywnie kreuje politykę wspierania przedsiębiorczości. Korzyści podatkowe z ulokowania inwestycji w Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej należą w chwili obecnej do jednych z nielicznych obowiązujących w Polsce instrumentów realnej pomocy publicznej.
Daleko idące wsparcie rządu RP i samorządów lokalnych, które w ponad 90% są akcjonariuszami K-S SSE S.A., gwarantuje inwestorom komfort w prowadzeniu procesu inwestycyjnego. 
Do końca 2006 r. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wydała 132 zezwolenia na działalność gospodarczą na terenie K-S SSE. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A stworzyła w ramach swej struktury organizacyjnej Centrum Obsługi Inwestora. Zadaniem tej jednostki jest koordynowanie współpracy pomiędzy Strefą a podmiotami w niej funkcjonującymi poprzez działania o charakterze informacyjnym, usługowym i doradczym oraz inicjowanie i koordynowanie współpracy pomiędzy samymi podmiotami działającymi w Strefie. 
Centrum Obsługi Inwestora to jednostka doradczo-informacyjna działająca w wewnętrznych strukturach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ściśle współpracująca z Działem Marketingu i Promocji K-S SSE.
COI oferuje swoje usługi potencjalnym inwestorom, zarówno krajowym jak i zagranicznym, zamierzającym podjąć oraz prowadzić działalność gospodarczą na terenie Strefy w zakresie:
- Informowania o prawno-podatkowych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa na terenie K-S SSE.
- Przeprowadzania procedury polegającej na rejestracji nowego podmiotu gospodarczego zgodnie z aktualnie obowiązującym polskim prawem handlowym /KRS, NIP, REGON/.
- Sprawnego przeprowadzenia Procedury Aplikacyjnej zmierzającej do nabycia przez inwestora nieruchomości gruntowej oraz wydania zezwolenia na prowadzenia działalności gospodarczej na terenie K-S SSE.
- Organizowania spotkań ‘roboczych’ z dostawcami szeroko pojętych usług.
- Poszukiwania pracowni projektowych oraz firm wykonawczych.
- Pozyskiwania kadr pracowniczych i organizacji ich szkoleń.
 

 
 
 
 
Spółka zarządzająca Strefą:

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
66-470 Kostrzyn n. Odrą
ul. Orła Białego 22
Tel.: (+48 95) 721 98 00
Fax: (+48 95) 752 41 67
E-mail: info@kssse.pl
www.kssse.pl  

 

 

 

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×