26 kwietnia 2018

Powstanie Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny


16 listopada 2010 roku w Zielonogórskiej Palmiarni odbyło się uroczyste podpisanie kontraktu na realizację sieci wodociągowej w ramach projektu „Uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowego” współfinansowanego z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Koszt przedsięwzięcia to blisko 15 mln zł, z tego większość finansuje Unia Europejska.
Początek tej inicjatywie dało nieodpłatne przeniesienie na rzecz Politechniki Zielonogórskiej własności nieruchomości rolnych wraz z zabudowaniami we wsiach Nowy Kisielin, Jany oraz Przytok (łączna powierzchnia 389,55 ha) przez Agencje Własności Rolnej Skarbu Państwa już 21 kwietnia 1998 roku.
[ban]
Nowa inwestycja na terenie Gdańska

Po prawie 10 latach - 25 lipca 2007 roku Uniwersytet Zielonogórski wspólnie z miastem Zielona Góra i urzędem marszałkowskim województwa lubuskiego złożyli wniosek do ministerstwa gospodarki o utworzenie Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej – jako podstrefy Kostrzyńsko -Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W rezultacie rozporządzenie Rady Ministrów rozszerzyło obszar K-S SSE o tereny w Nowym Kisielinie.
14maja 2010 roku podpisano umowę powołującą spółkę z o.o. „Lubuski Park Przemysłowo – Technologiczny”. Głównymi udziałowcami w spółce zostali: miasto Zielona Góra, urząd marszałkowski województwa lubuskiego, Uniwersytet Zielonogórski, gmina Zielona Góra i Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Dofinansowanie projektu "Białostocki Park Naukowo-Technologiczny"
W ramach LPP-T na 182,5 ha będą działać: park naukowo-technologiczny oraz strefa aktywności gospodarczej i regionalny park specjalnej strefy ekonomicznej, na obszarze których znajdą się tereny inwestycyjne.
Głównym celem Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego ma być wspieranie rozwoju gospodarczego regionu, m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, przyciąganie inwestorów i współpracę z największą w woj. lubuskim uczelnią - Uniwersytetem Zielonogórskim, w którym kształci się ok. 17 tys. studentów.
ebi./zielonagora.pl
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×