22 maja 2018

Nowi inwestorzy w SSE...


.... w Kostrzyńsko-Słubickiej SSE
Pierwsze zezwolenie w 2012r. w Kostrzyńsko-Słubickiej Strefie otrzymała niemiecka spółka Stenqvist Poland. Inwestycja będzie polegała na budowie w Kostrzynie nad Odrą zakładu produkującego opakowania papierowe, głównie do artykułów żywnościowych.
Przedsiębiorca, zatrudniający obecnie ok. 80 osób, deklaruje zatrudnienie na terenie strefy dodatkowo co najmniej 5 pracowników do końca 2014. Wydatki inwestycyjne wyniosą co najmniej 16 mln zł.
[ban]

Kostrzyn świętuje rozwój strefy

... w Wałbrzyskiej SSE
20 stycznia br. zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Podstrefy Świdnica otrzymała firma THT Produkcja Opakowań Przemysłowych. Firma na nieruchomości o powierzchni 2,09 ha będzie prowadzić działalność polegającą na produkcji opakowań przemysłowych. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 3,5 mln zł oraz zatrudnienie co najmniej 30 pracowników.

Wieści z SSE
... w Kamiennogórskiej strefie
Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze wydała pierwsze w tym roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. Otrzymała je BDN - spółka z kapitałem niemieckim. BDN to drukarnia działająca od lipca 2006 roku w Wykrotach (gmina Nowogrodziec). Zakłąd należy do Heinza Bauera, chociaż nie wchodzi formalnie w skład Grupy Bauer.
Drukarnia wyposażona jest w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia poligraficzne technologii wklęsłodrukowej w Europie.
Teraz spółka uruchomi kolejną nowoczesną linię technologiczną I zainwestuje około 40 mln zł. W związku z nowym przedsięwzięciem firma zobowiązała się do utrzymania zatrudnienia na poziomie co najmniej 410 pracowników do 30 czerwca 2018 roku.
jagr./źródło: PAIiIZ
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×