20 czerwca 2018

Strefy jeszcze większe


Rada Ministrów wydała rozporządzenia powiększające zakres obszarów objętych działalnością specjalnych stref ekonomicznych mieleckiej i kostrzyńsko - słubickiej. Wnioski w tej sprawie przedłożył minister gospodarki. Jako uzasadnienie minister przywołał „potrzebę ożywienia gospodarczego, połączoną z koniecznością tworzenia nowych miejsc pracy”.
I tak decyzją rządową do kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej włączono 114,9 ha gruntów, atrakcyjnych inwestycyjnie. Po włączeniach i wyłączeniach (5,5 ha) powierzchnia strefy wyniesie 1 563,9 ha.
[ban]


Ocenia się, że dzięki tym zmianom powstanie ok. 4000 nowych miejsc pracy w strefie i ok. 827 poza nią, a łącznie nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 971 mln zł.
Włączenia obejmą tereny: gmin: Goleniów, Stęszew, Nowogard, Pełczyce oraz Szczecina. Wybór projektów inwestycyjnych realizowanych na tych terenach zostanie dokonany w drodze przetargu.
Z kolei do mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej włączono 53,4 ha gruntów, atrakcyjnych dla inwestorów. Powierzchnia strefy wyniesie 1299,4 ha. Ocenia się, że dzięki tej zmianie powstanie ok. 1800 nowych miejsc pracy w strefie i ok. 220 w jej otoczeniu. Nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 750 mln zł. Tereny przyłączone do strefy nie należą do obszaru Natura 2000.
Wśród projektów inwestycyjnych, które będą realizowane np. w gminie Dębica - LERG-CHEM sp. z.o.o wybuduje zakład, w którym zostanie wdrożona innowacyjna technologia produkcji żywicy PLA. Zakład ma produkować ok. 50 tys. ton żywicy PLA rocznie. Dzięki tej inwestycji ma powstać co najmniej 80 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych w wysokości ok. 90 mln zł. Zakończenie inwestycji, przy wsparciu publicznym, planowane jest na koniec marca 2015 r.
W Szczecinie - KSO sp. z o.o. uruchomi – na częściowo zabudowanej działce będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Szczecińskiej Stoczni Remontowej GRYFIA SA – zakład, w którym produkowane będą stalowe fundamenty o dużych gabarytach dla morskich siłowni wiatrowych. Inwestycja powinna dać zatrudnienie co najmniej 451 osobom. Nakłady inwestycyjne oszacowano na co najmniej 298 mln zł. Spółka planuje zakończyć przedsięwzięcie, w sytuacji skorzystania z pomocy publicznej, w maju 2015 r.
Włączenia dotyczą także terenów w Rzeszowie, Łańcucie, w gminach: Radymno i Sędziszów Małopolski, a także w Mielcu. Nowo powstałe inwestycje powinny dać zatrudnienie ok. 281 osobom, przy nakładach inwestycyjnych wielkości ok. 77,6 mln zł.
Nowe regulacje wchodzą w życie 31 sierpnia 2013 r.
jagr./KPRM
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×