16 stycznia 2019

SSE jeszcze większe


Rada Ministrów na wniosek Ministra Gospodarki 18 marca 2014 r. przyjęła rozporządzenia zmieniające granice kostrzyńsko-słubickiej i pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Kostrzyńsko - słubicka SSE powiększy powierzchnię o ponad 151 ha i będzie dysponowała ponad 1715 ha. Szacuje się, że w wyniku inwestycji na włączanych terenach w ciągu najbliższych kilku lat może zostać utworzonych nawet 4400 nowych miejsc pracy.
Nowe tereny, które zostaną włączone do kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej, obejmą obszar Gorzowa Wielkopolskiego, Dębna, Kamienia Pomorskiego, Śmiglu, Krosna Odrzańskiego, Strzelców Krajeńskich, Drezdenka oraz Wągrowca.
[ban]
Nowe inwestycje i miejsca pracy w „INVEST-PARKU”

Dodatkowo w Krośnie Odrzańskim i Wągrowcu granicami kostrzyńsko-słubickiej SSE objęte będą także grunty prywatne pod dwie inwestycje, realizowane przez Homanit Krosno Odrzańskie sp. z o.o. oraz Polinova Polska sp. z o.o.
Homanit Krosno Odrzańskie sp. z o.o. należy do grupy Homanit, będącej europejskim liderem w produkcji płyt pilśniowych twardych MDF i HDF formowanych metodą suchą. W wyniku inwestycji utworzonych zostanie co najmniej 20 nowych miejsc pracy i poniesione zostaną nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 211,60 mln zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to I kwartał 2016r.
Polinova Polska sp. z o.o. należy do niemieckiej Grupy Polipol, która jest jednym z wiodących europejskich producentów mebli tapicerowanych i zatrudnia we wszystkich swoich fabrykach ok. 4300 pracowników. Projekt inwestycyjny polega na uruchomieniu nowoczesnego zakładu produkcji mebli tapicerowanych. W wyniku inwestycji utworzonych zostanie co najmniej 170 nowych miejsc pracy, a poniesione zostaną nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 93,10 mln zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec 2015 r.

Natomiast Pomorska SSE po zmianach będzie dysponować powierzchnią ponad 1452 ha. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej, które wejdzie w życie 31 marca 2014 r. zakłada m.in. włączenie w granice strefy 72,1150 ha, w tym 71,4802 ha gruntów prywatnych oraz grunty miasta Bydgoszcz o powierzchni 0,6348 ha. Nowe tereny, które zostaną włączone do pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej, obejmą również obszar miast Włocławek, Brodnica i Inowrocław.
MG ocenia, że proponowana zmiana granic strefy pozwoli na utworzenie co najmniej 270 nowych, trwałych miejsc pracy na terenie samej strefy oraz utrzymanie 1386 już istniejących. Zmiana granic PSSE wpłynie korzystnie na realizację nowych inwestycji.
jagr./źródło: Ministerstwo Gospodarki
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×