24 czerwca 2018

Nowe zezwolenia w Legnickiej SSE


VOSS Automotive Polska i DRG Agro-Group to dwie firmy, które odebrały zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obie firmy oprócz poniesionych nakładów gwarantują zatrudnienie 75 pracowników.
VOSS Automotive Polska deklaruje wydatki inwestycyjne na poziomie co najmniej 50 milionów złotych, zatrudnienie co najmniej 50 nowych osób i utrzymanie zatrudnienia 615 pracowników.
Firma jest światowym liderem w produkcji przewodów wykorzystywanych do redukcji zanieczyszczeń spalin, technik złączeniowych i przewodów dla systemów hamulcowych, układów zawieszenia pneumatycznego i paliwowych. VOSS od 2004 r. jest obecna na terenie podstrefy LSSE Legnickie Pole.
[ban]
Suwalska SSE ma nowego inwestora...

Zakład był kilkakrotnie rozbudowywany, a każda rozbudowa skutkowała zwiększeniem produkcji i tworzeniem nowych miejsc pracy.
Co ważne, równocześnie wraz z nową produkcją rozwijane będą usługi badawczo – rozwojowe w zakresie konstrukcji, produkcji prototypów i rozwiązań informatycznych. Przewiduje się, że dzięki centrum doskonalenia produkcji opracowane zostaną wysoce innowacyjne rozwiązania w zakresie redukcji emisji.

DRG Agro - Group
wyda 15 mln zł na stworzenie nowoczesnej cynkowni w podstrefie Legnica I. Zatrudnienie znajdzie tu co najmniej 25 pracowników. To polska firma z siedzibą w Dzierżoniowie, produkująca elementy z rur stalowych na potrzeby przemysłu i rolnictwa. Stworzenie nowoczesnej cynkowni ogniowej pozwoli inwestorowi oferować zagranicznym klientom najwyższą jakość produktów. Planowana inwestycja zakłada wykorzystania najnowszych technologii i innowacji oraz wtórne wykorzystanie ciepła technologicznego i wód opadowych.
Dwie spółki w wałbrzyskim Invest- Parku

Tylko w tym roku firmy, które otrzymały zezwolenia w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zadeklarowały łącznie poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 200 mlnzł oraz zatrudnienie 185 osób przy jednoczesnym utrzymaniu 1631 pracowników.
jagr./LSSE
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×