16 stycznia 2019

Nowi inwestorzy w legnickiej SSE


Prawie 150 nowych miejsc pracy powstanie w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wszystko za sprawą trzech firm, które otrzymały zezwolenia na prowadzenie działalności w Strefie.
Bisek-Asfalt, Schneider Pojemniki Transportowe i Centrum Intermodal Ritex Transport Spedycja Logistyka zainwestują na terenie LSSE ponad 80 mln zł.
Ponad 36 mln zł zdecydowała się zainwestować w podstrefie Złotoryja firma Schneider Pojemniki Transportowe. Przedsiębiorstwo planuje uruchomienie produkcji specjalistycznych koszy i pojemników wykonanych ze stali, przeznaczonych do transportu i magazynowania gotowych wyrobów. Głównymi odbiorcami produktów przedsiębiorstwa Schneider są firmy BMW, Volkswagen, Daimler AG, Bosch, Siemens i Continental. Schneider będzie działać na działce o powierzchni ponad 2,8 ha.
[ban]
7 zezwoleń w Pomorskiej SSE

Kolejną nową firmą w Strefie jest przedsiębiorstwo Bisek-Asfalt, które będzie produkowało i sprzedawało na terenie podstrefy Złotoryja masy bitumiczne wykonywane z różnego rodzaju kruszyw i asfaltu. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca przyszłego roku na działkach o powierzchni ponad 2 ha. Wydatki inwestycyjne wyniosą co najmniej 16 mln zł.
Dzięki inwestycjom firmy Bisek i Schneider na terenie podstrefy Złotoryja powstanie ok. 100 nowych miejsc pracy.
Każde nowe miejsce pracy jest dla nas ważne, dlatego cieszę się z obecności kolejnych firm w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jestem przekonana, że ich pojawienie się będzie rozwijało potencjał gospodarczy Dolnego Śląska i sprawi, że następne przedsiębiorstwa będą chciały rozpocząć prowadzenie biznesu w tej części Polski – powiedziała w Złotoryi Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Zwróciła też uwagę na innowacyjny charakter przedsięwzięcia, jakie będzie rozwijała w LSSE firma Ritex.
Spółka celowa firmy Ritex – Centrum Intermodal Ritex Transport Spedycja Logistyka zatrudni 50 osób w swoim nowym zakładzie, który powstanie do końca 2019r. na terenie podstrefy Legnickie Pole. Przedsiębiorstwo zakupiło grunt o powierzchni ponad 3 ha, gdzie zbuduje wielofunkcyjne, innowacyjne, logistyczne centrum badawczo-rozwojowe, w którym będą testowane nowe technologie i rozwiązania mające na celu podniesienie efektywności zachodzących procesów logistycznych. Dodatkowo na terenie działki inwestora powstanie Park Technologiczny z Inkubatorem Przedsiębiorczości. Inwestycja pochłonie 28 mln zł.
Jak podkreślają przedstawiciele zarządu LSSE, w procesie pozyskiwania inwestorów niezwykle ważna jest gotowość niesienia pomocy ze strony samorządów lokalnych. Na szczęście, w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w tym także w podstrefie Złotoryja i Legnickie Pole, można mówić o ogromnej otwartości i zaangażowaniu władz lokalnych, które chętnie wspierają inwestorów i wspólnie ze Strefą przeprowadzają firmy przez procedury urzędowe. Do końca 2015r. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna planuje wydać łącznie 10 zezwoleń na prowadzenie działalności w Strefie.
jagr./LSSE
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×