28 marca 2020

SSE - Łódź


Atuty Strefy
O wyjątkowej atrakcyjności Łódzkiej SSE dla lokowania inwestycji świadczą, oprócz dostępnych ulg i przywilejów podatkowych, następujące czynniki:

 • centralne położenie województwa łódzkiego
 • 3-milionowy rynek konsumentów
 • obecność wielu ośrodków naukowo-badawczych z Łodzią na czele
 • dostępność wysoko wykwalifikowanych pracowników
 • niskie koszty pracy
 • dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna
 • wieloletnie tradycje przemysłowe miast województw
Celem ustanowienia Strefy był rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez :
 • zaktywizowanie gospodarcze regionu zgodnie z programem zrównoważonego rozwoju oraz większe zróżnicowanie struktury gałęziowo-branżowej,
 • złagodzenie społecznych i ekonomicznych skutków restrukturyzacji przemysłu lekkiego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy,
 • rozwój dziedzin produkcji i usług będących nośnikami postępu technicznego (nowoczesne techniki i technologie),
 • pełne wykorzystanie istniejącego zaplecza naukowo-badawczego i potencjału intelektualnego,
 • efektywne zagospodarowanie infrastruktury technicznej,
 • wspieranie funkcjonujących podmiotów gospodarczych na terenie regionu łódzkiego.


Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Ks. Tymienieckiego 22/24
90 349 Łódź
tel: (+48 42) 676 27 53, 676 27 54
fax: (+48 42) 676 27 55
info@sse.lodz.pl
www.sse.lodz.pl
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×