23 czerwca 2018

Nowe miejsca pracy w łódzkiej SSE


Ponad 730 nowych miejsc pracy powstanie w Łodzi, Strykowie, Kaliszu i Zelowie dzięki rozszerzeniu granic Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Umożliwi to wejście w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 22 stycznia 2013 r. W ramach zmiany granic objęto strefą łódzką m.in. ponad 25 ha gruntów prywatnych przeznaczonych na realizację nowych inwestycji.
Podczas posiedzenia rządu ustalono również, że Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Finansów wspólnie opracują kryteria funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych na terenach objętych strukturalnym bezrobociem. Oba resorty przeanalizują też wszystkie instrumenty i zasady udzielania wsparcia inwestorom.
[ban]
Nowe zezwolenia w SSE

Najważniejsze projekty inwestycyjne będą realizowane na gruntach prywatnych objętych strefą. Chodzi o:
  • Łódź: Hutchinson Poland sp. z o.o. rozbuduje istniejący zakład w celu uruchomienia nowych linii technologicznych do obróbki uszczelek karoseryjnych dla przemysłu motoryzacyjnego. W związku z planowaną inwestycją utworzonych ma być co najmniej 250 nowych miejsc pracy, przy nakładach na poziomie ok. 75 mln zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec grudnia 2015 r.
  • Łódź: Organica – Car SA rozbuduje istniejący zakład dzięki czemu oferta spółki powiększy się o kilkadziesiąt innowacyjnych wyrobów chemii gospodarczej oraz chemii przemysłowej i motoryzacyjnej. Inwestycja ma przyczynić się do utworzenia co najmniej 30 nowych miejsc pracy, przy kosztach ok. 20 mln zł. Jej zakończenie zaplanowano na koniec grudnia 2015 r.
  • Łódź: Infosys BPO Poland sp. z o.o. rozszerzy swoją działalność tworząc nową placówkę świadczącą m.in. usługi finansowo-księgowe, kompleksowe usługi IT oraz badawczo-rozwojowe. To przedsięwzięcie powinno przyczynić się do utworzenia co najmniej 260 nowych miejsc pracy przy nakładach na poziomie 2,47 mln zł. Inwestycja ma być zakończona pod koniec września 2015 r.
  • Gmina Stryków: LEK SA, producent leków generycznych dla grupy SANDOZ, rozbuduje istniejący zakład i dokona kompleksowej modernizacji procesu technologicznego. Umożliwi to zwiększenie asortymentu wytwarzanych farmaceutyków. W związku z nową inwestycją, o nakładach ok. 125 mln zł, zatrudnienie w zakładzie wzrośnie o co najmniej 130 osób. Przedsięwzięcie ma się zakończyć pod koniec września 2015 r.
  • Kalisz: Meyer Tool IGT sp. z .o.o. to spółka powołana do budowy zakładu produkcji części do silników lotniczych oraz elementów turbin gazowych, wykorzystywanych do wytwarzania prądu elektrycznego. W związku z tą inwestycją ma powstać 30 nowych miejsc pracy, a koszty oszacowano na ponad 20 mln zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec 2014 r.
  • Zelów: Kosmetyczne Wyroby Bawełniane sp. z o.o. rozbuduje i zmodernizuje istniejący zakład, dzięki czemu rozszerzy asortyment kosmetyków, opatrunków i akcesoriów ortopedycznych, przeznaczonych głównie dla osób starszych. Inwestycja ma zapewnić zatrudnienie co najmniej 30 osobom, a wymaga nakładów na poziomie ponad 20 mln zł. Jej przewidywane zakończenie to koniec grudnia 2015 r.
Realizacja ww. projektów o nakładach blisko 300 mln zł powinna zapewnić ok. 730 nowych miejsc pracy.
Rozporządzenie wchodzi w życie 31 stycznia 2013 r.
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×