26 maja 2018

100 amerykańskich przedsiębiorców (inwestorów?) w Łodzi


100 przedsiębiorców i inwestorów zrzeszonych w ramach Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce 26 listopada zwiedziło Nowe Centrum Łodzi. Członkowie AmCham przyjechali do miasta żeby przyjrzeć się nowym rozwiązaniom infrastrukturalnym, które tworzą dogodne miejsce do ulokowania inwestycji czy biura.
Amerykańscy inwestorzy i przedsiębiorcy przyjrzeli się programowi przebudowy 100 hektarów w samym sercu Łodzi.
Dzięki nowoczesnym zmianom zagospodarowania, jak podziemny dworzec, miasto Łódź zyska nowe, atrakcyjne tereny inwestycyjne.
[ban]
Amerykanie zacieśniają relacje z Pomorzem

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce dostrzega atrakcyjność Łodzi jako miejsca do prowadzenia biznesu. Jednym z dużych atutów miasta jest potencjał ludzki. Ponadto wciąż poprawiająca się infrastruktura miasta inspiruje do nowych działań – szybkie połączenie kolejowe z Warszawą i podmiejskimi miejscowościami oraz bliskość autostrady ułatwia mobilność pracowników.
- Dzięki prowadzonemu dialogowi publiczno-prywatnemu oraz regularnym spotkaniom takich organizacji jak AmCham z władzami, możliwe jest wypracowanie przyjaznego klimatu inwestycyjnego – mówi Dorota Dabrowski, dyrektor Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Częstym efektem rozmów są nowe rozwiązania dotyczące wsparcia ludności miejscowej, przedsiębiorców oraz rozwoju regionu.
Atrakcyjność województwa łódzkiego dostrzegły już wcześniej firmy zrzeszone w ramach Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Wielka Czwórka, czy też Accenture i Citi Handlowy mają swoje siedziby na terenie miasta. Łódź przyjazna inwestorom to nie tylko Nowe Centrum, ale również specjalna strefa ekonomiczna w województwie, w której zainwestował m.in. Procter & Gamble budując swoje fabryki. Utrzymanie stref ekonomicznych to jeden z niewielu sposobów wsparcia dużych firm na polskim rynku. Dzięki zachętom podatkowym, zyskujemy przede wszystkim nowe miejsca pracy w regionach, a także dodatkowe wpływy do budżetu kraju.

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce jest obecna w Polsce od 1990 roku. Celem działania Izby jest aktywne promowanie amerykańskich inwestycji w Polsce oraz działanie na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego. Wśród członków AmCham jest obecnie ponad 320 firm z kapitałem amerykańskim, których łączne nakłady inwestycyjne przekroczyły 20 miliardów dolarów i które stworzyły ponad 180 000 miejsc pracy.
jagr./AmCham
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×