30 marca 2020

SSE - Mielec


Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC obejmuje obszar 707 ha. Strefa zlokalizowana jest w 7 miejscowościach południowo-wschodniej Polski. Główna część strefy znajduje się w Mielcu. W latach 2001-2005 mielecka strefa została rozszerzona o tereny zamiejscowe nazywane Obszarami Przemysłowymi.
Inwestycje w SSE do końca 2004 roku wynosiły ponad 2,1 mld złotych. Na terenie SSE EURO – PARK MIELEC działalność gospodarczą prowadzi około 120 firm, które zatrudniają 13 400 osób, czyli prawie 19% mieszkańców miasta. Około 70% z nich (9166 miejsc) stanowią pracownicy na nowych miejscach pracy, które zostały utworzone przez inwestorów strefowych. Również 70% z zaangażowanego kapitału pochodzi z zagranicy. Na terenie SSE znajduje się lotnisko zdolne przyjąć duże samoloty transportowe i pasażerskie. SSE znacznie podniosło atrakcyjność inwestycyjną Mielca i regionu. Utworzenie strefy pozwoliło na przełamanie tradycyjnej monokultury przemysłowej. Nowe miejsca pracy obejmowały różne dziedziny, takie jak: usługi geodezyjne, projektowe i budowlane, transport, szkolnictwo, telekomunikacja, usługi informatyczne, bankowość turystyka i gastronomia oraz ochrona środowiska
Do największych inwestorów Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC należą: Kronospan Mielec Sp. z o.o., BRW Sp. z o.o., Kirchhoff Polska Sp. z o.o., Lear Corporation Poland Sp. z o.o., Bury Sp. z o.o., Onduline Sp. z o.o.
              

Bieżące zarządzanie:

ARP S.A. Oddział w Mielcu
39-300 Mielec, ul. Partyzantów 25
tel. (+48-17) 788 72 36
fax (+48-17) 788 77 69

e-mail: europark@europark.com.pl
www.europark.com.pl

Zarządzajacy SSE EURO-PARK MIELEC:
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41
tel. (+48-22) 460 36 04
fax (+48-22) 460 37 48

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×