24 maja 2018

Kolejna firma w Euro-Park Mielec


Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec, zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., udzieliła zezwolenia firmie D&D RESORY Polska. Firma zainwestuje na terenie strefy 25 mln złotych. To już 18 zezwolenie wydane przez ARP S.A. w tym roku na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC.
Firma D&D Resory Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji wszelkiego rodzaju sprężyn stosowanych w sektorze motoryzacji.
[ban]
Nowi inwestorzy i miejsca pracy w SSE
Na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK Mielec, Podstrefa Lublin, spółka planuje zainwestować w nową linie technologiczną. Rozpoczęcie prac nad realizacją projektu inwestycyjnego nastąpi wkrótce po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy, a zakończenie inwestycji planowane jest w grudniu 2012 r.
W związku z uruchamianym projektem D&D RESORY Polska Sp. z o.o. zadeklarował zatrudnienie 30 nowych pracowników; nakłady inwestycyjne przedsiębiorcy wyniosą 25 000 000 zł.

Potentat branży lotniczej inwestuje w Rzeszowie

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. powstała w 1991 r. jako spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Podstawowe realizowane zadania to pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz sektorów gospodarki, aktywne poszukiwanie inwestorów, udzielanie pomocy publicznej dużym przedsiębiorcom na ratowanie lub restrukturyzację, działania na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, wspieranie rozwoju regionalnego m.in. poprzez zarządzanie SSE w Mielcu i Tarnobrzegu.
ebi./EuroPark Mielec
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×