24 maja 2018

SSE jeszcze większe


Decyzja rządu o przedłużeniu o 6 lat (do 2026 r.) funkcjonowania SSE niż przewidywały podstawowe regulacje spowodowała kolejne deklaracje inwestorów oraz kolejne zezwolenia na prowadzenie działalności w ramach SSE. Zgodnie z założeniem, ma to przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Polski oraz być szansą na wykorzystanie całej puli powierzchni SSE.
Stąd Rada Ministrów na wniosek ministra gospodarki przyjęła rozporządzenia dotyczące zmian granic kostrzyńsko-słubickiej i mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej. Dzięki temu na terenach SSE powstanie prawie 6 tys. nowych miejsc pracy.
[ban]

Kolejne zezwolenia i miejsca pracy w podstrefie Oława

Do kostrzyńsko-słubickiej SSE włączono blisko 115 ha gruntów, zaś cały obszar wynosi obecnie prawie 1,6 tys. ha. Zmiana granic obejmuje m.in. włączenie terenu w Szczecinie pod inwestycje spółki Teleyard i jej potencjalnych kooperantów. Na wszystkich włączonych do strefy obszarów może powstać ponad 4,1 tys. miejsc pracy przy nakładach inwestycyjnych na poziomie 115 mln zł.
Z kolei mielecka SSE zwiększy się o 53,4 ha, z czego prawie połowę przeznaczono na inwestycje realizowane przez Lerg-Chem sp. z o.o. i KSO sp. z o.o. Rozszerzenie granicy całej strefy pozwoli na utworzenie ponad 1,8 tys. etatów przy nakładach inwestycyjnych w wysokości 750 mln zł.

3 zezwolenia w Europarku Mielec
W tym miesiącu przybyło 3 nowych inwestorów w mieleckiej strefie. Kolejne zezwolenia na działalnośc udzielone przedsiębiorcom:
Plastic Factory Cobi S.A., w ramach prowadzonej działalności spółka produkuje zabawki i gry dla dzieci. Realizacja nowego projektu pozwoli przedsiębiorcy uruchomić produkcję nowych zestawów klocków z elektroniką oraz klocków sterowanych za pomocą smartfonów.
Firma deklaruje nakłady inwestycyjne na poziomie 22 mln zł oraz utworzenie 15 nowych miejsc pracy.
„Medi-Sept” Sp. z o.o. jest dystrybutorem profesjonalnych środków i systemów utrzymania higieny. Przedsiębiorca na terenie Euro-Park Mielec planuje uruchomić produkcję preparatów myjących. Zainwestuje 10,5 mln zł i zatrudni 10 pracowników.
Strefy (SSE) do 2026 r.

Z kolei niemiecki inwestor ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. zamierza zrealizować projekt w Podstrefie Lublin, w zakresie produkcji komponentów do silników elektrycznych i ich montażu w kompletne zespoły napędowe. Zadeklarował inwestycje w wielkości 21,5 mln zł, a zatrudnienie 109 pracowników.
Łączna ilość udzielonych zezwoleń w mieleckiej strefie wynosi 249, z czego 18 w bieżącym roku.
W ramach tegorocznych zezwoleń przedsiębiorcy deklarują łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 263,8 mln zł oraz utworzenie 445 miejsc pracy.
jagr./KPRM/Europark Mielec
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×