23 czerwca 2018

Pomorska SSE większa o 20 ha


Obszar Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej został zwiększony o około 20 ha gruntów prywatnych, na których powstaną dwie inwestycje o łącznej wartości ponad 100 mln zł. Rada Ministrów zmieniła granice strefy 30 listopada 2010 r. nowelizując rozporządzenie w sprawie Pomorskiej SSE.
Przygotowana przez MG zmiana granic strefy umożliwi realizację dwóch nowych inwestycji. Spółka Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina sp. z o.o. uruchomi w Toruniu innowacyjną linię technologiczną do produkcji przewodów napowietrznych i lin o specjalnych konstrukcjach.
[ban]
Kujawy i Pomorze: Kolejny inwestor w regionie

Z kolei Energomontaż-Północ Gdynia sp. z o.o. rozpocznie w Gdyni produkcję wielkogabarytowych urządzeń typu offshore. Będą to m.in. urządzenia dla energetyki jądrowej, nowoczesne systemy kotwiące, stalowe elementy wielkogabarytowych konstrukcji infrastruktury podwodnych pól wydobywczych, elementy morskich farm wiatrowych oraz wciągarek dla nowej generacji platform wiertniczych i wydobywczych.
Dzięki tym projektom utworzonych zostanie co najmniej 135 nowych miejsc pracy w samej strefie. Szacuje się również, że w jej otoczeniu zatrudnienie znajdzie około 30 osób.
ebi./Pomorska SSE
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×