20 czerwca 2018

Współpraca Instytutu Morskiego z Pomorską SSE


29 marca 2011 roku, w siedzibie Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego, doszło do podpisania porozumienia o strategicznej współpracy pomiędzy Instytutem Morskim w Gdańsku a Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Podpisy pod dokumentem złożyli dyrektor Instytutu Morskiego w Gdańsku, dr Kazimierz Szefler oraz wiceprezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Józef Adam Bela.
[ban]
Dwusetne zezwolenie w SSE w Mielcu
- Podpisaliśmy to porozumienie ponieważ celem większości programów badawczych i wdrożeniowych jest komercjalizacja wyników prac naukowych – powiedział dr Kazimierz Szefler. - Przykładem jest chociażby 7. Program Ramowy Unii Europejskiej. Dlatego też szukamy partnerów z sektora przemysłu i usług, aby nasze prace miały większe szanse na zastosowanie w realnej gospodarce. Poza tym jesteśmy instytutem badawczym i nasza rola polega na tym, aby tworzyć pomysły, które mają szansę na wdrożenie dzięki współpracy z przemysłem, od samego początku procesu. Aby tak się działo, musimy szukać partnerów przemysłowych – dodał.

Przykładem projektu, którego wyniki posłużą do gospodarczego wykorzystania zasobów morza jest projekt SUBMARINER. Jednym z głównych celów projektu jest zbadanie, które z form korzystania z zasobów Bałtyku (w tym technologii) są najbardziej pożądane z punktu widzenia rozwoju gospodarczego opartego na poszanowaniu walorów przyrodniczych ekosystemu Morza Bałtyckiego.
Nowe zezwolenie w Podstrefie Bytom Odrzański
Programem objęte są takie obszary jak hodowla morska małż, hodowla biomasy na cele energetyczne czy wykorzystanie wiatru i fal morskich w celach produkcji energii elektrycznej. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Instytut Morski w Gdańsku jest partnerem wiodącym projektu.
bin/za: IM
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×