26 kwietnia 2018

Szansa na rozwój Pomorskiej SSE


Dzięki włączeniu do pomorskiej SSE 57 ha gruntów w Malborku, Świeciu, Rypinie, Gdyni i Włocławku, w najbliższych latach może powstać ok. 1400 nowych miejsc pracy. Będzie to możliwe, bowiem wczoraj (27 grudnia 2012 r.) Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.
Na przykład we Włocławku powstanie nowy zakład spółki Rhodia Polyamide Polska sp. z o.o. Pod koniec 2015 r. ruszy tam produkcja innowacyjnej krzemionki, która będzie wykorzystywana w przemyśle motoryzacyjnym, głównie do wyrobu ekologicznych opon. Dzięki tej inwestycji za 309 mln zł zatrudnienie znajdzie co najmniej 50 osób.
[ban]
Itella zbuduje centrum usługowe w Toruniu

Objęcie strefą terenów po byłej Stoczni Gdynia z kolei umożliwi powstanie Bałtyckiego Portu Nowych Technologii, łączącego cechy parku technologicznego z centrum przemysłowo-biznesowym. Inwestycja jest istotnym elementem rewitalizacji terenów postoczniowych. Tworzy również przestrzeń do rozwoju działalności badawczo-rozwojowej, szczególnie w zakresie energetyki i przemysłu morskiego.
Ocenia się, że zmiana granic strefy pozwoli utworzyć w perspektywie kilku najbliższych lat ok. 1226 nowych miejsc pracy w samej strefie i ok. 245 w jej otoczeniu. Szacuje się, że nakłady finansowe poniesione przez inwestorów wyniosą ok. 757 mln zł. Oznacza to, że maksymalna dopuszczalna pomoc publiczna może osiągnąć 386 mln zł.
Pomorska SSE jeszcze większa

Rozporządzenie wchodzi w życie 15 stycznia 2013 r.
jagr./KPRM
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×