26 kwietnia 2018

Plastica w Kowalewie Pomorskim


Zainwestują ponad 20 mln i będzie 30 nowych miejsc pracy
Rada Ministrów przyjęła 23 grudnia 2014 r. zmianę rozporządzenia w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej. W związku z planowaną inwestycją spółki Plastica sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim strefą zostanie objęty obszar o powierzchni 3,2013 ha.
Inwestycja Plastica sp. z o.o. (branża wyrobów medycznych, higienicznych i kosmetycznych). będzie polegać na rozszerzeniu oferty produktów wytwarzanych w Zakładzie Folii i Laminatów.
[ban]


Projekt ma charakter innowacyjny. Spółka planuje rozwój działu B+R w zakresie badań cech fizycznych, chemicznych i mechanicznych folii perforowanych i laminatów. Ma to skutkować wprowadzeniem na rynek nowych i udoskonalonych produktów, kompozytów i półfabrykatów. Celem prac badawczo-rozwojowych będzie także poszukiwanie nowych zastosowań wyrobów, m.in. w segmencie meblowym, tekstylnym, itp.
W wyniku inwestycji powstanie co najmniej 30 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych ok. 20,52 mln zł.
Projekt rozporządzenia przewiduje także wyłączenie ze PSSE 7,2342 ha w Toruniu z powodu odstąpienia inwestora od realizacji projektu, na rzecz którego włączono wcześniej grunt do strefy.
Po dokonaniu zmiany granic strefy jej powierzchnia wyniesie 1 859,2419, a wszystkich stref w Polsce 18 310,3776 ha, przy limicie 20 000 ha.
źródło: MG
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×