22 maja 2018

Więcej Koszalina w Słupskiej SSE


Słupska SSE powiększyła się o 59,78 ha. Stało się to możliwe dzięki decyzji rządu powiększającej Kompleks „Koszalin”, taką nazwę ma koszalińska strefa, znajdująca się zaledwie 4 km od centrum miasta, w jego przemysłowej części i licząca 31 ha. Teren „Kompleksu” znalazł się w pobliżu drogi krajowej nr 6 Gdańsk – Szczecin (będącej częścią międzynarodowej trasy E-28 z Berlina do Kaliningradu) oraz drogi nr 11 łączącej Koszalin z nadmorskim Kołobrzegiem z jednej strony, a z Poznaniem z drugiej.
Kompleks znajduje się w niewielkiej odległości od dwóch portów morskich o znaczeniu gospodarczym – w Kołobrzegu (40 km) i Darłowie (25 km). Porty lotnicze znajdują się w Goleniowie – 110 km od Koszalina, w Gdańsku - 180 km, w Warszawie - 435 km i w Berlinie – 280 km. Blisko jest także powołanie lokalnego lotniska w odległym o kilkanaście kilometrów od Koszalina Zegrzu Pomorskim (dawna wojskowa baza lotnicza), które od wojska przejęło Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego.

Dlaczego warto inwestować w Kompleksie „Koszalin”?
Na obszarze Kompleksu „Koszalin” obowiązują takie same zasady inwestowania jak w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Kompleksu „Koszalin” Słupskiej SSE na podstawie zezwolenia przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych lub określonego w zezwoleniu zatrudnienia.
 
Wielkość dochodu podlegającego zwolnieniu od podatku oblicza się indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy, uwzględniając założone przez niego parametry planowanej działalności oraz maksymalną intensywność pomocy regionalnej. Kwoty pomocy regionalnej otrzymane z kilku źródeł, krajowych lub zagranicznych, podlegają sumowaniu.
 
Maksymalną pomoc regionalna dla przedsiębiorców działających na terenie Słupskiej SSE ustalono w wysokości 50% (przedsiębiorca duży zatrudniający ponad 250 osób i osiągający przychód ponad 40 mln EUR). Powyższą intensywność pomocy regionalnej udzielanej małemu przedsiębiorcy (zatrudniającemu do 50 osób /i o przychodzie netto nie większym niż 7 mln EUR) lub średniemu przedsiębiorcy (zatrudniającemu do 250 osób i o przychodzie netto nie większym niż 40 mln EUR) podwyższa się o 15 punktów procentowych co daje nam w sumie 65%.
 
Zwolnienie z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy stanowi pomoc regionalną udzielaną w celu wspierania tworzenia nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją. Wielkość pomocy regionalnej stanowi iloczyn wskaźnika maksymalnej intensywności (50% lub 65%) i ponoszonych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników
Do kosztów pracy zaliczamy koszty płacy brutto oraz wszystkie obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem. Zwolnienie przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca poniósł koszty pracy, aż do wyczerpania pomocy regionalnej na zatrudnienie, pod warunkiem utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez okres 5 lat.
Tym samym przy nakładach inwestycyjnych rzędu 20 mln zł wysokość zwolnienia sięgnie 10 mln zł (duże przedsiębiorstwo) lub 13 mln zł (małe i średnie przedsiębiorstwo). Podobnie rzecz się ma przy tworzeniu nowych miejsc pracy. Przykładowo przy kosztach pracy wynoszących 3,6 mln zł, wysokość zwolnienia wyniesie odpowiednio 1,8 mln zł oraz 2,34 mln zł.
Dodatkowo koszalińscy radni podjęli uchwałę, dzięki której objęto całkowitym zwolnieniem z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle znajdujące się na terenie Kompleksu „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na czas funkcjonowania Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, tj. do roku 2017.

Dotychczas w strefie zainwestowało 9 inwestorów.:
NORDGLASS II produkujący szyby do samochodów ciężarowych i szyby pancerne, Fabrykę Flag LINEA, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ROMEX produkujący urządzenia pomiarowe oraz cysterny do odbioru i transportu mleka , firmę chińską „EIW Industrial Development” , który uruchomił na terenie SSE w Koszalinie - I w Europie „Chińskie Centrum Przemysłowe” dla inwestorów chińskich. Obecnie działają dwa chińskie zakłady: „Athletic Manufacturing” z branży rowerów oraz „Digital View” Sp. z o. o. – produkcja DVD i monitorów do telewizorów. Zatrudnienie znalazło w nich ok. 300 osób.
Ponadto grunt zakupiły firmy tj.: „Elfa Polska” Sp. z o. o. – lider w sprzedaży produktów kreatywnego przechowywania. Jest przewodnim wytwórcą systemów koszy ażurowych, elastycznych rozwiązań systemów półek elfa® i drzwi przesuwanych. oraz „Produs Retail Technology” produkcja z metalu i drutu w szczególności wózków sklepowych i magazynowych, bramek wejściowych, koszy, stołów itp., „Jakob Hatteland Assembly” Sp. z o. o. z branży elektronicznej oraz firma „Ajcon” Sp. z o. o. która zamierza, która zamierza wybudować centrum logistyczne.
Z uwagi na dalsze bardzo duże zainteresowanie inwestorów zagranicznych inwestowaniem w strefie podjęto działania na rzecz poszerzenia terenu o kolejne 59,78 ha. Administrator Słupskiej SSE – spółka Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. złożyła wniosek przygotowany we współpracy z Koszalinem o poszerzenie strefy w Ministerstwie Gospodarki w dniu 10 listopada 2006 r. (ebi./biuro prasowe prezydenta Koszalina)
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×