24 maja 2018

Nowa firma w SSE Starachowice


SSE „Starachowice” S.A. poinformowała o nowej firmie, której od 6 grudnia br. udzielono zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy. Nowym podmiotem jest Ceramika Nowa Gala II Sp. z o.o. z siedzibą w Końskich. Spółka planuje uruchomić produkcję nowoczesnych wyrobów ceramicznych dla budownictwa i w tym celu wybuduje nowy zakład produkcyjny w podstrefie Końskie.
Warunki określone w wydanym zezwoleniu to m.in.: nakłady inwestycyjne w wysokości prawie 179 mln zł do 31 grudnia 2015 r., a także zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia z 78 pracowników do co najmniej 332 pracowników do 30.09.2020r.
[ban]
Nowa inwestycja w SSE "Starachowice"

Fakty, liczby  SSE Starachowice - 2011 r.
W roku 2011 w obszarze SSE „Starachowice” wydano 12 zezwoleń, które przyniosą łącznie co najmniej 440 042 500 zł inwestycji i co najmniej 388 nowe miejsca pracy.
Efekty SSE „Starachowice” wg stanu na 30 września 2011r.:
  • Liczba wydanych zezwoleń 140 (w tym ważne: 74, zatrudniający pracowników: 58)
  • Inwestycje zrealizowane – 1 564,18 mln. PLN
  • Łączna liczba miejsc pracy – 7 115 (w tym: nowe – 3 927, utrzymane – 3 188)
  • Pow. całkowita (łącznie z infrastrukturą) – 580,5949 ha
  • Pow. zagospodarowana pod zezwolenia – 212,7614 ha, % zagospodarowania – 61,53.
Ambitne plany SSE „Starachowice
Przypomnijmy, że 14 października 2011r. w Dzienniku Ustaw nr 220 poz. 1301 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z 28 września 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej, w wyniku którego w obszar SSE „Starachowice” włączono nieruchomości o łącznej pow. 36,7184 ha w tym: 8,2491 ha w Piekoszowie (podstrefa Kielce), 26,4750 ha w miejscowości Trzemoszna (podstrefa Końskie) i 1,9943 ha w Kielcach na trenie Kieleckiego Parku Technologicznego (podstrefa Kielce). Po zmianie granic powierzchnia starachowickiej sse wynosi 612,9051 ha.
jagr./SSE
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×