23 czerwca 2018

Fast Facade w starachowickiej SSE


Jak poinformowała SSE „Starachowice” S.A. 2 kwietnia br. udzielono nowego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy. Zezwolenie nr 142/2012 – otrzymał przedsiębiorca Fast Facade Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach, który planuje uruchomić produkcję nowoczesnych wyrobów ceramicznych dla budownictwa w postaci paneli izolacyjno-elewacyjnych w podstrefie Starachowice.
Zgodnie z warunkami określonymi w wydanym zezwoleniu, spółka zobowiązała się do zainwestowania co najmniej 4 060 000 zł do 30 września 2013r. i zatrudnienia co najmniej 5 nowych pracowników w terminie do 31 grudnia 2013r.
Zatrudnienie to zagwarantowała do 31 grudnia 2016r., a zakończenie nowej inwestycji do końca 2013r.
[ban]
Nowa inwestycja w SSE "Starachowice"

To pierwsze zezwolenie w 2012r. w starachowickiej SSE. W roku 2011 w obszarze SSE „Starachowice” wydano 12 zezwoleń, które przyniosą łącznie co najmniej 440 042 500 zł inwestycji i co najmniej 388 nowe miejsca pracy.
Efekty SSE „Starachowice” wg stanu na 31 marca 2012r.:
  • Liczba wydanych zezwoleń 141 (w tym ważne: 71, zatrudniający pracowników: 53)
  • Inwestycje zrealizowane – 1 623,5 mln. PLN
  • Łączna ilość miejsc pracy – 7 322 (w tym: nowe – 4 049, utrzymane – 3 273)
  • Pow. całkowita (łącznie z infrastrukturą) – 612,9051 ha
  • Pow. zagospodarowana pod zezwolenia – 224,6535 ha
  • % zagospodarowania – 64,16
jagr./Starachowicka SSE
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×