24 maja 2018

Megastyro w starachowickiej SSE


SSE „Starachowice” S.A. poinformowała, że 12 czerwca 2012r. udzielono nowego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy. Zezwolenie nr 143/2012 – otrzymał przedsiębiorca Zdzisław Kupis prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Megastyro z siedzibą w Opatowie. Przedsiębiorca planuje kupić nieruchomość niezabudowaną w gminie Piekoszów, wybudować zakład oraz uruchomić produkcję wyrobów ze styropianu i mas uszczelniających a także świadczenie usług transportowych.
Warunki określone w wydanym zezwoleniu to między innymi zobowiązanie do nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 1.6 mln zł do 31 grudnia 2016r., zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia (12 pracowników) o 7 nowych pracowników w terminie do 31 marca 2017r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 19 pracowników do 31 marca 2020r.
[ban]
SSE dają miejsca pracy

Inwestycja zostanie zakończona do 31 marca 2017r. Jest to pierwsze zezwolenie w podstrefie Kielce.
W roku 2012 w obszarze SSE „Starachowice” wydano 2 zezwolenia, które przyniosą łącznie co najmniej 5 660 000 zł inwestycji i co najmniej 12 nowych miejsc pracy.
Efekty SSE „Starachowice” wg stanu na 31 marca 2012r.:
  • Liczba wydanych zezwoleń 141 (w tym ważne: 71, zatrudniający pracowników: 53)
  • Inwestycje zrealizowane – 1 623,5 mln. PLN
  • Łączna liczba miejsc pracy – 7 322 (w tym: nowe – 4 049, utrzymane – 3 273)
  • Pow. całkowita (łącznie z infrastrukturą) – 612,9051 ha
  • Pow. zagospodarowana pod zezwolenia – 224,6535 ha
  • % zagospodarowania – 64,16
jagr./SSE Starachowice
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×