24 czerwca 2018

Nowe zezwolenia w SSE


Kolejne firmy otrzymały zezwolenie na prowadzenie działalności na terenach specjalnych stref ekonomicznych.
Spółka „wezi - tec” Sp. z o.o. prowadzi już działalność gospodarczą na terenie LSSE objętą dwoma zezwoleniami oferując przede wszystkim usługi w dziedzinie odlewania ciśnieniowego, montażu, lakierowania tworzyw sztucznych jak i pracochłonnego laminowania naturalną i sztuczną skórą. Podstawowym celem nowego projektu inwestycyjnego firmy jest budowa nowoczesnej narzędziowni w istniejącym zakładzie produkcyjnym, uzupełniając tym samym potrzeby własne na formy wtryskowe i części do tych form eliminując dostawców zewnętrznych, zagranicznych.
[ban]
Nowe miejsca pracy w SSE

Jest to nowy rodzaj produkcji dla potrzeb własnych, a w przyszłości również możliwość świadczenia usług w tym zakresie dla podmiotów zewnętrznych. Oferent zobowiązał się do utworzenia na terenie Strefy co najmniej 3 nowych miejsc pracy oraz do utrzymania zatrudnienia na poziomie co najmniej 345 pracowników.
SSE wśród najlepszych 50 stref na świecie
W rankingu brytyjskiego magazynu fDi Magazine
Global Free Zone of the future 2012/13” polskie specjalne strefy ekonomiczne znalazły się w czołowej 50.
Polskie SSE w klasyfikacji światowej uplasowały się kolejno na pozycjach: 11 (Katowicka SSE), 18 (Łódzka SSE), 22 (Wałbrzyska SSE „INVEST-PARK”), 35 (Pomorska SSE) i 37 (SSE „Starachowice”). Wyżej od naszych SSE w Europie uplasował się jedynie łotewski port Ventspils (Windawa).
W całym rankingu udział wzięło ponad 600 stref ze 120 krajów. Poddano badaniu ich ilościowe i jakościowe dane zebrane według 7 kategorii: zachęty inwestycyjne, infrastruktura/udogodnienia, opłacalność/koszty, transport, dostępność i jakość kadr oraz strategia promocji.

Firma zobowiązała się również do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 500 tys. euro w terminie do 31 grudnia 2015 r.
Drukarnia Granpak sp. j. zainwestuje z kolei w krakowskiej specjalnej strefie ekonomicznej. Firma działa na rynku od roku 2001 roku.
Sztandarowymi produktami firmy są opakowania z tektury litej oraz opakowania kaszerowane, charakteryzujące się wysokimi walorami estetycznymi.
Firma zobowiązała się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 10 mln zł, a także zatrudnić na terenie strefy co najmniej sześciu nowych pracowników.
Swoją inwestycję Granpak realizować będzie w podstrefie Andrychów.
Amerykanie inwestują w Polsce najwięcej

Na terenie krakowskiej SSE zainwestuje również firma KON-INS-BUD Montaż, która wykonuje konstrukcje stalowych hal, zbiorników, silosów oraz obiektów przemysłowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. To już drugie zezwolenie dla tej firmy w krakowskiej strefie. Przedmiotem inwestycji będzie budowa zaplecza magazynowego oraz placów składowych.
Firma zobowiązała się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 2 mln zł, a także zatrudnić na terenie strefy co najmniej 2 nowych pracowników. Swój projekt inwestycyjny KON-INS-BUD realizować będzie na nieruchomościach zlokalizowanych w podstrefie Tarnów.
SSE dają miejsca pracy

Na terenie SSE „Starachowice” firma AREA Sp. z o.o. będzie prowadzić działalność polegającą na świadczeniu usług na potrzeby firm ceramicznych prowadzących działalność w rejonie Końskich i Opoczna, jak: magazynowanie wyrobów i towarów, zagospodarowanie odpadów branży ceramicznej wg własnej technologii, doradztwo technologicznego i technicznego dla nowowprowadzanych projektów pod kątem zamiennego wykorzystania surowców, półproduktów, maszyn i urządzeń oraz stosowanych technologii i uzyskiwanych parametrów wyrobów ceramicznych. Firma zadeklarowała poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 3 400 000 zł do 31 grudnia 2016 r. oraz zatrudnienie co najmniej 5 pracowników.
jagr./źródło: PAIiIZ/LSSE, KPT, SSE „Starachowice”
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×