24 czerwca 2018

Rebond w starachowickiej SSE


SSE „Starachowice” S.A. informuje, że 22 października 2012r. udzielono nowego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. Zezwolenie nr 146/2012 – otrzymał przedsiębiorca (kapitał francuski) - REBOND Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Przedsiębiorca będzie prowadził działalność polegającą na produkcji odbijających wielowarstwowych materiałów izolacyjnych - refleksyjna izolacja termiczna – charakteryzujących się niewielką grubością.
[ban]
Megastyro w starachowickiej SSE

Warunki określone w wydanym zezwoleniu to między innymi: nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 2, 016 mln zł do 30 listopada 2015r.; zatrudnienie co najmniej 25 pracowników w tym samym terminie i utrzymanie go 30 listopada 2018r. Zakończenie nowej inwestycji nastąpi do 3 marca 2016r.
W roku 2012 w obszarze SSE „Starachowice” wydano 5 zezwoleń, które przyniosą łącznie co najmniej 20,357 mln zł inwestycji i co najmniej 142 nowe miejsca pracy.

SSE „Starachowice” w liczbach wg stanu na 30 czerwca 2012r.:
  • Liczba wydanych zezwoleń 144 (w tym ważne: 71, zatrudniający pracowników: 56)
  • Inwestycje zrealizowane – 1 536,1 mln. PLN
  • Łączna ilość miejsc pracy – 7 327 (w tym: nowe – 4 087, utrzymane – 2 554)
  • Pow. całkowita (łącznie z infrastrukturą) – 612,9051 ha
  • Pow. zagospodarowana pod zezwolenia – 224,3868 ha
  • % zagospodarowania – 64,16
jagr./SSE
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×