24 maja 2018

Z Irakijczykami o SSE


Jak poinformował Zarząd SSE „Starachowice” SA w tym tygodniu odbyła się wizyta studyjna wysokich rangą urzędników irackich w ramach projektu „Enhancing Investments in Iraq through Industrial Zones Developement”, którego celem jest wsparcie utworzenia strefy przemysłowej/specjalnej strefy ekonomicznej w rejonie Basry. W czasie spotkania toczyła się burzliwa dyskusja na tematy dotyczące funkcjonowania i roli strefy, jako instrumentu wsparcia działalności gospodarczej oraz społecznej.
Zainteresowanie członków delegacji podczas panelu dyskusyjnego obejmowało min.: genezę powstania strefy, sposób zarządzania, procedury wydawania zezwoleń i kontrole ich warunków, współpraca z władzami lokalnymi wszystkich szczebli i współpraca z jednostkami oświatowymi (min. szkołami zawodowymi wszystkich stopni) oraz inne formy pomocy i wsparcia przedsiębiorców.
[ban]


Wiele mówiono także na temat wspierającej roli państwa, w tym w formie pomocy publicznej, dla przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność gospodarczą na zasadach stosowanych w Unii Europejskiej i określonych w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych.
Delegacja odwiedziła również firmę „MAN Bus” Sp. z o.o. jednego z największych przedsiębiorców na terenie strefy. Wizyta zakończyła się obiadem z akcentem kuchni arabskiej w Hotelu Europa w Starachowicach.
Organizatorem wizyty są: Biuro Projektowe Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO).
jagr./SSE Starachowice
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×